Surveillance Station 8.2.9

Ansiktsigenkänning, person- och fordonsdetektering, närvaroövervakning och intrångsdetektering är nu integrerade med Centralized Management System (CMS). På så sätt kan du driftsätta och hantera en pool med DVA-enheter från din CMS-värd. Vardera DVA3221 har nu stöd för upp till 12 djupinlärningsanalysuppgifter1, 6 fler än tidigare.

Person- och fordonsdetektering

Upptäck inkräktare – människor eller fordon – inom angivna gränser och varna säkerhetspersonalen för obehörig åtkomst. Se hjälpartikeln

Övervaka beläggning på plats

Hämta statistiska rapporter

Ansiktsigenkänning

Uppgradera säkerheten på plats genom att identifiera och autentisera specifika personer

Gör exakta ansiktsidentifieringar från ansiktsdatabasen med hjälp av en kraftfull algoritm för djupgående inlärning med anpassningsbar precision som ständigt utvecklas, och som har visat sig uppnå >97 % noggrannhet2 även i verkliga miljöer.

Identifiera och spela in flera ansikten samtidigt så att du kan hålla reda på grupper med personer

Ansiktsigenkänning i realtid

Spåra misstänkta personer som fångats på video med omedelbar sökning i ansiktsdatabasen och inspelningar av händelsedetektering från upp till en miljon resultat på några sekunder.

Omedelbar ansiktssökning

Skapa upp till 10 000 användarprofiler och allokera anpassade profilgrupper (t.ex. personal, vanliga kunder eller misstänkta) till olika kategorier (tillåtna, VIP eller spärrade) och tilldela olika regler till dem, till exempel när identifierade snattare upptäcks.

Autentisering med anpassningsbar ansiktsdatabas

Stöd för fler djupinlärningsanalyser

DVA3221 har nu stöd för upp till 12 person- och fordonsdetekterings-, personräknings- och intrångsdetekteringsuppgifter samtidigt*

Nya alternativ för säkerhetskopiering och rörelsedetektering

Flexibla alternativ i Hyper Backup

Välj mellan att säkerhetskopiera alla inspelningar på Surveillance Station eller bara dina inställningar. Spara tid och utrymme när du återställer inställningar till en ny dator från en säkerhetskopia med Hyper Backup.

Rörelsedetektering från externa enheter

Konfigurera externa enheter så att rörelsedetektering aktiveras i Surveillance Station, som ett komplement till IP-kamerornas funktioner. Visa och hantera inspelningar av triggade händelser på ett enklare och effektivare sätt.

Hantera djupinlärningsanalyser från CMS

Surveillance Station CMS förenklar hanteringen av storskaliga övervakningssystem på en central plattform. DVA3221-djupinlärningsvideoanalys kan nu hanteras och övervakas direkt från din CMS-värd i realtid.

Surveillance Station 9.1beta

Bygg en anpassad övervakningskonsol, driftsätt fler kameror snabbare och säkra din miljö med nya AI-funktioner. Testa vår hittills mest omfattande och avancerade övervakningsserie.

Noteringar:

  1. Funktionerna som beskrivs här är endast tillgängliga på modeller i DVA-serien.

  2. Tester utfördes av NIST (National Institute of Standards and Technology) i deras FRVT (Facial Recognition Vendor Test) under WILD-kategorin (med ansikten som extraherats från verkligt videomaterial).

  3. Intrångsdetektering är begränsad till sex uppgifter när funktionen är aktiverad för alla objekt. Läs mer

  4. När du spelar in i 4K-upplösning är antalet uppgifter för djupinlärningsvideoanalys begränsat till åtta.  Få reda på mer