RAID-kalkylator

1 Klicka på en HDD

Selected Configuration

1 Klicka på en HDD

 • 2Markera den RAID-typ som du vill jämföra, och resultatet visas på en gång

  RAID-typ

  Utrymme:

  Oanvänt utrymme
  Används för skydd
  Tillgängligt utrymme

  3Välj de rekommenderade modellerna och jämför dem för att hitta rätt server för dig  

  Rekommenderade NAS-modeller Rekommenderade IP SAN-modeller Övriga NAS-modeller

  Anteckningar:

  1. hit för mer information om hur man väljer rätt hårddisk för din Synology NAS.
  2. Synology RAID-kalkylator erbjuder dig en beräkning av utrymmesanvändningen med olika blandade hårddiskskonfigurationer och RAID-typer. Den faktiska HDD-storleken påverkas av systempartitionen och kan variera mellan olika leverantörer, så de beräknade värdena kan skilja sig från de faktiska resultaten. Se Synology Storage Manager för exakta databeräkningar för lagring som finns installerade på din Synology NAS.
  3. RAID F1 och SHR är bara tillgängliga på vissa modeller. Detaljerad information finns i specifikationerna för varje modell.
  4. När du använder SHR eller SHR-2 hårddiskskydd som din RAID-typ, kommer det Oanvända utrymmet automatiskt att reserveras för framtida expansion. Däremot kommer Oanvänt utrymme att ange det utrymme som inte kan utnyttjas enligt andra RAID-typer och är därmed bortkastad.
  5. Resultatet av beräkningen hjälper dig att bedöma det tillgängliga utrymmet när du endast skapar en ny volym. Om du ska bygga ut en befintlig volym kan du gärna läsa Expandera volymer eller diskgrupper genom att lägga till hårddiskar och Expandera volymer eller diskgrupper genom att ersätta hårddiskar för detaljerad information.
  6. Modeller som anges under "Övriga modeller" stödjer det valda antalet enheter och deras kapacitet, men har begränsningar gällande hur stor du kan göra en enda volym. I de fall där du är över gränsen, kan du skapa flera volymer eller utse en enhet till reserv. Vissa modeller kan stödja större kapaciteter för en enda volym efter uppgradering av den installerade minneskapaciteten. För att läsa mer, se Varför har min Synology NAS en storleksbegränsning på 16, 108 eller 200 TB för enskilda volymer?
  7. Synology RAID-kalkylatorn gör rekommendationer baserat på den totala kapacitet som valts. Vissa modeller eller konfigurationer kanske inte har stöd för diskar med viss kapacitet men kommer att kunna åstadkomma den totala kapaciteten genom andra kombinationer eller när de parkopplas med en utökningsenhet. Kontrollera och använd kompatibilitetslista för HDD/SSD som referens så att du har den senaste informationen.
  8. Resultaten från RAID-kalkylatorn ska bara användas som referens. Decimalprefixet används för att visa det beräknade resultatet av diskmatrisens kapacitet. Eftersom Synology DSM beräknar volymstorleken baserat på binärt prefix kan det här verktyget dock inte återspegla avvikelsen i konverteringen. Kontrollera och bekräfta med certifierad försäljnings- eller supportrepresentant från Synology. Synology ger inte några garantier för resultat som tagits fram med det här verktyget.