Filsynkronisering och fildelning mellan kontor

Filsynkronisering och fildelning mellan kontor

I en globaliserad tidsålder har allt fler företag arbetsgrupper som arbetar i olika delar av världen och alla behöver komma åt samma uppsättning filer. Synologys lösning för filsynkning och delning mellan kontor synkroniserar data sömlöst mellan de enskilda platserna och därigenom kan de anställda fokusera på att leverera de bästa resultaten.

Effektivt filutbyte mellan flera platser

Gör data tillgängliga på dina globala filservrar

Synology NAS kan inte bara tjänstgöra som deras lokala filserver utan även hålla specifika mappar synkroniserade, i realtid, på alla NAS – endast genom att installera Synology Drive-filpaket.

 • Anpassningsbar synkronisering: Enkel- eller dubbelriktad synkronisering kan ställas in om du vill skicka material till filialkontor.
 • Minska bandbreddsförbrukning och få snabbare lokal åtkomst: Alla kontor behöver bara synka filerna till sin NAS en gång. Alla dess anställda kan sedan komma åt dem på en nätverksdisk med LAN-hastigheter.
 • Spridning av ändringar: När ändringar görs i en fil på en Synology NAS replikeras endast ändringarna i stället för hela filen, så att bandbreddsanvändningen minimeras.
 • Flexibla lagringsalternativ: Filialkontor i olika storlekar kan välja bland en mängd olika modeller, från stationära NAS med ett fack till rackmonterade servrar med 180 fack.
Gör data tillgängliga på dina globala filservrar

Bättre kontroll över versioner och behörigheter

Med den mängd data som överförs mellan olika platser varje dag ger Synology dig verktyg för att konfigurera lämplig kontroll mot oavsiktlig dataöverträdelse.

 • Historiska versioner: Upp till 32 versioner kan bevaras och återställas av de anställda själva om någon behöver gå tillbaka till en viss tidpunkt, samtidigt som Intelliversioning hjälper dig att behålla de viktigaste förändringarna.
 • Kontohantering: IT-admins på företags huvudkontor kan välja att hantera globala personalkonton genom att ansluta NAS till den centrala Windows AD (inklusive Azure AD) eller LDAP-domän eller delegera hanteringen till lokala admins genom att låta dem konfigurera användare för sin server.
 • Windows ACL och datakvot: Stöd för Windows ACL gör att administratörer kan tilldela granulära behörigheter till olika avdelningar, och kvot för användare och delad mapp minimerar risken för att någon av en händelse använder för mycket lagringsutrymme.

Introducera en molnupplevelse på servar i egna lokaler

Fler och fler arbetare i den moderna tiden blir vana vid bekvämligheten hos gemensamma moln och det är någon som även du, genom att använda Synology, kan erbjuda – i ditt egna privata moln.

 • Åtkomst när som helst och var som helst: Din resande säljstyrka får genom Synology Drive möjlighet att hämta filer via en webbportal, en mobil app eller till och kan till och med synka de mappar de behöver till sina datorer så att de får offlineåtkomst.
 • Samarbete i realtid och extern delning: Med Synology Office kan flera användare nu arbeta samtidigt med samma dokument, kalkylblad eller bildspelsbilder. Delningslänkar kan skapas för alla filer eller mappar när det är dags att leverera till externa klienter.

En säkerhetskopieringsplan när olyckan är framme

Eftersom data synkroniseras till flera Synology NAS ger den här lösningen i praktiken ytterligare redundans för filservrar på mindre filialer.

 • Säkerställa filtillgänglighet när olyckan är framme

  Dubbelriktad synkronisering mellan två platser säkerställer att dina anställda fortfarande har en säkerhetskopieringsplan om filtjänsterna på en plats slutar fungera.
 • Centraliserad säkerhetskopiering för alla filialkontor

  Kritiska data från filialkontor kan först synkroniseras till servern på huvudkontoret. IT-admins kan sedan centralt säkerhetskopiera servern till en annan plats eller till molnet, utan att be varje lokalkontor att ta fram sin egen DR-lösning.
 • Det finns avancerat dataskydd

  Snapshot Replication låter administratörer ta snapshots och replikera dem till annan Synology NAS för att garantera en hög RPO. Hyper Backup erbjuder ett ytterligare stort urval av säkerhetskopieringsdestinationer, inklusive Synology C2 och andra populära gemensamma moln.

Kundberättelser

Se hur dessa organisationer åstadkommer mer med Synology.

Produktioner är ofta korta, på distans och kan flyttas utan att de stoppas. Synology NAS och dess mjukvara gör att vi kan uppfylla olika och föränderliga behov i arbetsflöden i den ständigt föränderliga produktionsindustrin.

Att använda Synology NAS gör det inte bara enklare att dela och synkronisera studiematerial snabbare, det gör det även mer bekvämt att säkerhetskopiera lärar- och elevdata.

Vi har använt Synology under många år vid det här laget och DiskStations har blivit den schweiziska armékniven för vår IT.

Produktioner är ofta korta, på distans och kan flyttas utan att de stoppas. Synology NAS och dess mjukvara gör att vi kan uppfylla olika och föränderliga behov i arbetsflöden i den ständigt föränderliga produktionsindustrin.

Endemol_Shine_Australia Få reda på mer

Att använda Synology NAS gör det inte bara enklare att dela och synkronisera studiematerial snabbare, det gör det även mer bekvämt att säkerhetskopiera lärar- och elevdata.

First_Leap Få reda på mer

Vi har använt Synology under många år vid det här laget och DiskStations har blivit den schweiziska armékniven för vår IT.

REWE Få reda på mer

Komma igång

Lagringshanterare

Funktioner

 • Btrfs-filsystemet kan utföra självreparation av filer för att automatiskt upptäcka tyst datakorruption och återställa korrupta data (se begränsning 1)
 • Kraftfull ögonblicksbildfunktion som gör det möjligt att skapa ögonblicksbilder från en viss tidpunkt
 • SSD-cache-stöd för bättre systemprestanda

Specifikationer

Allmänt
 • Typer av filsystem:
  • ext4 och Btrfs (se begränsning 2)
  • För externa enheter: ext4, ext3, FAT32, NTFS, Btrfs, exFAT, HFS och HFS+ (se begränsning 2)
 • RAID-typer:
  • Basic, SHR-1, SHR-2, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 och RAID F1 (se begränsning 2)
 • RAID-konvertering:
  • Basic till RAID 1, Basic till RAID 5, RAID 1 till RAID 5, RAID 5 till RAID 6 och SHR-1 till SHR-2
 • Upp till 512 delade mappar, inklusive 128 krypterade (se begränsning 2)
 • Upp till 256 volymer (se begränsning 2)
 • Stöd för att skapa globala och dedikerade Hot Spare-diskar
 • Stöd för att skapa utbyggbar lagringspool och volymkapacitet (se begränsning 6)
 • Stöd för att skapa skrivskyddade SSD-cacheplatser och läs-/skrivbara SSD-cacheplatser
  • Kan endast använda en fjärdedel av det förinstallerade systemminnet för att skapa SSD-cache
  • Kräver ca 416 KB systemminne per 1 GB SSD-cache (inklusive utbyggbart minne)
 • Stöd för inställning av volymanvändningskvot
 • Stöd för inställning av användning och användarkvot för delade mappar i Btrfs-filsystemet
 • Stöd för att ställa in schemaläggbar dataskrubbning som säkerställer dataintegritet (se begränsning 3)
 • Stöd för att justera hastighetsbegränsningen för dataskrubbning, reparera lagringspooler, bygga ut lagringspooler och ändra RAID-typ för lagringspooler
 • Stöd för RAID Group som förbättrar skyddsnivån (se begränsning 5)
 • Stöd för dynamisk mappning av skadade sektorer för att öka sannolikheten för återskapande av data
 • Stöd för fullständig Windows ACL
 • Stöd för kryptering av delade mappar med AES-256 CBC-läge
Diskhantering
 • Stöd för HDD-vilolägesfunktion för energibesparing
 • Stöd för SSD TRIM-funktion för kontinuerliga prestanda
 • Stöd för schemaläggningsbara S.M.A.R.T.-tester
 • Stöd för Seagate IronWolf-hälsohantering (IHM)
 • Stöd för avaktivering av hårddiskar medan Synology NAS är på för att förhindra tjänsteavbrott
 • Stöd för växling av LED-indikatorn för en specifik diskplats
ext4-filsystem
 • Maximal storlek för en fil: 16 TiB
 • Maximal längd på filnamn: 255 byte (se begränsning 4)
 • Maximal längd på sökvägsnamn: 4 096 byte (se begränsning 4)
 • Maximalt djup på symbolisk länk: 40
 • Maximal storlek på enkelvolym: 200 TiB (se begränsning 2)
 • Rekommenderat maximalt antal filer per mapp på samma nivå: 100 000
Btrfs-filsystem
 • Maximal enskilda filstorlek: 16 TiB
 • Maximal längd på filnamn: 255 byte (se begränsning 4)
 • Maximal längd på sökvägsnamn: 4 096 byte (se begränsning 4)
 • Maximalt djup på symbolisk länk: 40
 • Maximal storlek på enkelvolym: 200 TiB (se begränsning 2)
 • Rekommenderat maximalt antal filer per mapp på samma nivå: 100 000
 • Stöd för inbyggd komprimering
 • Stöd för självreparation av filer för automatisk upptäckt och återställning av tyst datakorruption i metadata och data (se begränsning 1)
 • Har stöd för omedelbar kopiering av data via SMB-protokollet när datakällan och -destinationen ligger på samma Btrfs-volym
 • Stöd för manuell implementering av filsystemsdefragmentering för att förbättra systemprestanda
 • Integrerad med Synology Drive Server och Hyper Backup för att förbättra lagringseffektiviteten och datakonsekvensen
Ögonblicksbilder på Btrfs-filsystemet
 • Stöd för att ta ögonblicksbilder och skapa replikeringsuppgifter för både delade mappar och LUN-enheter
 • Maximalt antal ögonblicksbilder per system:
  • Minnet överskrider eller är på 2 GB: 65 536
  • Övriga: 4 096
 • Maximalt antal ögonblicksbilder per delad mapp:
  • Minnet överskrider eller är på 2 GB: 1 024
  • Övriga: 256
 • Maximalt antal ögonblicksbilder per LUN:
  • Minnet överskrider eller är på 2 GB: 256
  • Övriga: 64
 • Stöder applikationskonsekventa ögonblicksbilder
 • Stöder bläddring bland skrivskyddade ögonblicksbilder
 • Stöd för Windows-funktionen Tidigare versioner

Begränsningar

 1. Alternativet för datachecksumma måste vara aktiverat för en delad mapp innan tyst datakorruptionsdetektering kan användas (endast RAID 1, RAID 5, RAID 6 och RAID F1 stöder korrupt dataåterställning)
 2. Varierar beroende på modell (Läs mer här
 3. Skrubbning av filsystem (stöds endast i Btrfs-filsystemet) och RAID-skrubbning (stöds endast på RAID 5, RAID 6 och RAID F1) körs sekventiellt när dataskrubbning utförs
 4. Olika teckenkodningar kan innehålla olika datastorlekar (ett tecken med UTF-8-kodning kan t.ex. innehålla 1–4 byte)
 5. RAID Group är endast tillgängligt för vissa modeller (läs mer här)
 6. Endast vissa RAID-typer stöder utökad lagringspool och volymkapacitet genom att lägga till eller byta ut enheter (läs mer här)

Katalogklienter

Funktioner

 • Sömlös integrering med Windows AD-, Azure AD Domain Service- och LDAP-servrar
 • Stöd för smidig åtkomst med SSO (enkel inloggning)
 • Inställningar för väsentliga behörigheter som passar administrationsbehov
 • Omfattande integrering med Synology-tjänsterna

Specifikationer

 • Stöder behörighetsinställningar för domän-/LDAP-användare och -gruppers åtkomst till delade mappar och applikationer
 • Stöd för begränsning av överföringshastigheter för DSM-tjänster som används av domän-/LDAP-användare och -grupper
 • Stöd för hemmappar för domän-/LDAP-användare
 • Domänklient
  • Stöd för betrodda domäner
  • Stöd för anslutning till en ansluten skrivskyddad domänkontrollant (RODC)
  • Stöd för att tilldela upp till 10 domängrupper behörighet att vara lokala administratörsgrupper
  • Gör det möjligt för administratörer att ange DC IP/FQDN, domän-NetBIOS och domän-FQDN
 • LDAP-klient
  • Stöd för OpenLDAP, IBM Lotus Domino och användardefinierade serverprofiler
  • Stöd för kapslade grupper och UID/GID-växling
  • Baserat på LDAP-version 3 (RFC2251)
 • SSO-klient
  • Stöd för integrerad Windows-autentisering
  • Stöd för Synology SSO Server
  • Stöd för OpenID Connect SSO i Microsoft Azure AD-domäntjänst och IBM WebSphere
 • Appar som stöder domän-/LDAP-användare
  • SMB
  • FTP
  • WebDAV
  • File Station
  • Nätverkssäkerhetskopiering
  • Cloud Station
  • Cloud Sync
  • Audio Station
  • Video Station
  • E-posttjänst
  • Surveillance Station
  • Personlig Web Station
  • Photo Station
  • VPN Server
  • Note Station
  • Synology Drive
  • Moments

Begränsningar

 • Domän-/LDAP-användare och grupper har inte stöd för specialtecken ”[{}|^[]?=:+/*()$!"#%&',;<>@`~]”
 • LDAP-användare och -grupper kan endast använda heltal för sina unika ID:n
 • Synology LDAP-klienten kan endast ansluta till en LDAP-katalog med stöd för Samba-schemat. NT-lösenord krävs för att komma åt LDAP-tjänster via SMB-protokollet
 • Synology LDAP-klienten använder objectClass posixAccount för användare och objectClass posixGroup för grupper som standard. Om din LDAP-server inte har stöd för posixAccount eller posixGroup måste du konfigurera en profil så att attributen kopplas på rätt sätt:
  • Användarnamn: posixAccount – uid
  • Användar-ID: posixAccount – uidNumber
  • Gruppnamn: posixGroup – cn
  • Grupp-ID: posixGroup – gidNumber

Synology Directory Server

Funktioner

 • Säkerställer och hanterar identiteter för användare, grupper och enheter inom en organisation centralt
 • Automatiserar och integrerar identitets- och åtkomstkontroll i IT-driften
 • Stöder gruppbaserade Active Directory-åtkomstkontroller

Specifikationer

 • Funktionell domännivå: samma som Windows Server 2008
 • Maximalt stöd för objekt
  • DSM-gränssnitt: 2 000*
  • Windows RSAT-åtgärd: 20 000*
  • Obs! Det faktiska värdet beror på kapaciteten hos din Synology NAS (läs mer)
 • Maximalt antal grupper som en användare kan gå med i: 50
 • Maximalt antal samtidiga anslutningar: 2 000*
 • Har stöd för domänklienter som kör Microsoft Windows 7 och senare, macOS och Linux
 • Har stöd för roaming för användarprofiler och skapande av hemmapp (läs mer)
 • Har stöd för enkel inloggning för konto och Windows NTLM
 • Har stöd för certifiering av TLS-domänstyrenheter
 • Har stöd för anpassade NetBIOS-domännamn
 • Har stöd för Hyper Backup och Synology High Availability för skydd av konfigurationer
 • Ställer in gruppmedlemskap och policyer via RSAT (läs mer)
 • Använder Kerberos-baserad autentisering
 • Är integrerad med DNS Server för att registrera DNS-inställningar när domänen skapas
 • Ökar kontosäkerheten via kontoutelåsningsprinciper och regler för lösenordsstyrka (t.ex. giltighetstid, lösenordslängd och jämförelse av gamla lösenord)

Begränsningar

 • Har stöd för endast en domän
 • Har stöd för endast en domänstyrenhet
 • När en domän har skapats aktiveras SMB-signering automatiskt, vilket kan minska läs-/skrivprestanda under SMB-filöverföring
 • DFSR (Distributed File System Replication) stöds inte

Synology Drive

Synology Drive Server

Funktioner

 • Synkroniseringsserver för klienter på olika plattformar
 • Filsamarbete mellan olika kontor på Synology NAS-servrar
 • Filhantering på webbportal
 • Integrerad med Synology Office för filredigering online
 • Skapar säkra fildelningslänkar

Applikationskomponenter

 • Synology Drive-adminkonsol
 • Synology Drive ShareSync
 • Synology Drive

Specifikationer

 • Kompatibelt med DSM 6.2.2 eller senare
 • Se DSM-systemkraven för en lista över webbläsare som stöds
 • För Synology Drive Server-versioner tidigare än 3.0:
  • Cloud Station-program som Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Station ShareSync och DS Cloud är kompatibla med Synology Drive Server. Det vill säga, programmen fortsätter att fungera efter att Cloud Station Server har uppgraderats till Synology Drive Server
  • Skrivbordsprogrammet Synology Drive Client och Synology Drive ShareSync är kompatibla med Cloud Station Server. De kan fortsätta fungera med anslutning till Cloud Station Server
 • För Synology Drive Server-version 3.0 och senare:
  • Synology Drive Server 3.0 och senare stöder inte längre Cloud Station Suite-program. Om du använder ett Cloud Station Suite-program (Cloud Station Server, Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Station ShareSync eller DS Cloud) måste du växla till motsvarigheterna i Synology Drive Suite för att säkerställa kompatibilitet
  • Anslutna Synology Drive-klientapplikationer, som Synology Drive Client och Synology Drive ShareSync, måste uppdateras till version 3.0 eller senare för att säkerställa kompatibilitet
 • Följande paket från Package Center måste installeras först:
  • Synology Universal Search
  • Synology-applikationstjänst

Begränsningar

 • Synology Drive Server 3.0 och senare versioner är inte kompatibla med Cloud Station Suite-program (Cloud Station Server, Cloud Station ShareSync, Cloud Station Backup, Cloud Station Drive och DS cloud)

Synology Drive-administratörskonsol

Funktioner
 • Tjänstehanteringscenter för administratörer där de kan övervaka och kontrollera företagsdatatillgångar och -resurser på Synology Drive
 • Filsynkroniseringsserver för motsvarande klientapplikationer på datorer, mobiltelefoner och andra Synology NAS-servrar
 • Alternativ för att välja specifika delade mappar på Synology NAS för åtkomst i Synology Drive med policyer för historiska versioner
 • Flexibla inställningar för användares åtkomst- och delningsbehörigheter så att de passar alla driftsättningar
 • Återställning av en fil- eller mappversion från en specifik tidpunkt
Specifikationer
 • Hantering av delade mapptjänster med versionshanteringsprinciper
  • Upp till 32 historiska filversioner med versionsoberoende deduplicering
  • Rotering av historiska versioner med en varaktighet på 7, 30, 60 eller 120 dagar
  • Lagringspolicy med först-in-först-ut-metoden eller Intelliversioning-algoritm som sparar de viktigaste filversionerna
 • Rekommenderat antal samtidiga datorklientanslutningar per Synology NAS: upp till 2 000 (se kommentar 1)
 • Övervakar och loggar detaljerad systemfunktionsstatus, användaråtgärder och händelser, inklusive tjänstavbrott, ändring av konfigurationer för delade mappar och filhantering
 • Delningsbehörighetsinställningarna för användare som inte är administratörer, inklusive möjligheten att dela filer offentligt samt direkt med tilldelade DSM-användare och gruppkonton
 • Svartlistning av filtyper (t.ex. dokument, musik, videor, bilder osv.), filnamn, filtillägg och maximal filstorlek för vissa användares synkroniseringsfiler
 • Anslutningslista för klientapplikationer med detaljerad information (t.ex. enhetsnamn, användarnamn, applikationstyp, online-/offlinestatus, IP-adress, plats) samt ett alternativ för att ta bort länken till anslutningen
 • Anpassningsbara regler för innehållindexering för varje delad mapp för tillförlitlig sökning i Synology Drive
 • Beräkning av applikationens lagringsanvändning och möjlighet att manuellt rensa raderade filer i papperskorgar för att frigöra utrymme
 • Med Version Explorer kan administratörer växla mellan visningsroller, bläddra i fil-/mappversionshistoriken och ladda ned/återställa dem på detaljerad minutnivå
Begränsningar
 • Monterade delade mappar kan inte aktiveras som arbetsgruppmappar
Kommentar
 1. Antalet samtidiga datorklientanslutningar kan variera för olika Synology NAS-modeller (se produktspecifikationerna för varje Synology NAS-modell för rekommenderat antal)

Synology Drive ShareSync

Funktioner

 • Samarbete i realtid via tvåvägssynkronisering med flera Synology NAS-servrar på flera platser
 • Envägssynkronisering för att distribuera eller samla in data och filer till en fjärransluten Synology NAS-servrar
 • Flexibla alternativ för synkronisering av mappar och selektiv synkronisering av undermappar för att förhindra redundant filsynkronisering
Specifikationer
 • Synkronisera filer i delade mappar eller välj undermappar du vill synkronisera med flera Synology NAS-servrar
 • Flexibla inställningar för synkroniseringsläge med antingen synkning av alla behörigheter, endast domänanvändarbehörigheter eller filer utan behörigheter och metadata
 • Tvåvägssynkronisering eller envägsuppladdning/-nedladdning som uppfyller olika fjärrkontor och samarbetens behov
 • Möjlighet att svartlista filtyper (t.ex. dokument, musik, videor, bilder osv.), filnamn, filtillägg och maximal filstorlek för synkronisering av filer och mappar för varje synkroniseringsuppgift
 • Alternativ för hantering av filversionskonflikt genom att antingen den senast ändrade versionen behålls eller versionen på servern behålls och får ett nytt namn så att den borttagna versionen kan behållas
 • Övervakar synkroniseringsstatus med information om den anslutna servern och anslutningsstatus för felhantering
 • Övervakar och loggar detaljerade filsynkroniseringshändelser som kan filtreras efter delade mappar, nyckelord eller datumintervall
Begränsningar
 • Under följande omständigheter synkroniseras inte filer med Synology Drive ShareSync:
  • Vissa filtyper eller sökvägar som innehåller vissa tecken (Läs mer)
  • Filsökvägen innehåller mer än 2 048 tecken
  • Filnamnet innehåller mer än 255 tecken
 • Alla Synology NAS-enheter kan ansluta till flera värdbaserade NAS-servrar, men en Synology NAS kan bara paras ihop med Synology NAS-värdsystemet en gång
 • En lokal delad mapp kan inte ställas in som synkroniseringsmapp för flera Synology NAS-värdservrar samtidigt
 • Användares hemmappar (hem), monterade delade mappar och skrivskyddade mappar kan inte användas som synkroniseringsmappar
 • Filer och mappar under den monterade mappen på klientversionen av Synology NAS synkroniseras inte

Synology Drive

Funktioner

 • Filåtkomst på webbportal och samarbete via arbetsgruppmappar med etiketter och stjärnor för att kategorisera eller markera viktiga filer
 • Detaljerade och flexibla fil-/mappbehörighetsinställningar för säker delning
 • Integrering med onlineredigeringsverktyget Synology Office och snabbmeddelandetjänsten Synology Chat för smidiga gruppsamarbeten

Specifikationer

 • Webbläsare som stöds är bl.a. Firefox, Chrome, Safari och Internet Explorer 10 eller senare
 • Filhantering med etiketter, stjärnor eller snabbtangenter och sortering efter titel, tid för ändring, typ, ägare och storlek
 • Innehållssökning via det DSM-inbyggda paketet Synology Universal Search med flera olika sökkriterier (t.ex. nyckelord, plats, typ, ägare, etiketter, storlek och datum) för snabb insamling av de mest relevanta data
 • Anpassningsbara behörighetsinställningar för att dela mappar och filer endast med andra DSM-användare eller dela offentligt med lösenordsskydd och giltighetsperiod
 • Övervakar och loggar detaljerade användaråtgärder och händelser, inklusive filändringar, behörighetsändringar och versionsrotationer
 • Möjliggör gruppsamarbete i dokument, kalkylblad och presentationer tack vare integreringen med Synology Office
 • Skickar aviseringsmeddelanden om viktiga uppdateringar via Synologys snabbmeddelandeapplikation Synology Chat
 • Säkerhetskopierar Synology Drive till lokala eller fjärranslutna målplatser och återställer inställningarna och data för paketet till en tidigare tidpunkt med Synology-paketet Hyper Backup
Begränsningar
 • Filer som har raderats från gruppmappen placeras i papperskorgen, som endast systemadministratörer kan komma åt

Synology Drive Client

Funktioner

 • Skrivbordsapplikation för att synkronisera filer och mappar mellan datorn och Synology Drive Server för åtkomst till, sökning bland och delning av filer via filläsaren
 • Säkerhetskopiering av datorn i realtid eller enligt schema från lokal dator till Synology Drive Server med möjlighet att återställa filer och mappar på klientsidan

Specifikationer

 • Synology Drive Server-paket måste vara installerat på Synology NAS
 • Operativsystem som stöds:
  • Windows 7 och senare, förutom Windows 10 på ARM- och Windows Server-versioner
  • macOS 10.13 och senare (64-bitars)
  • Ubuntu 18.04 och senare (officiellt stödda versioner)
 • Skapa upp till 64 synkroniseringsuppgifter med Synology Drive Client för Windows-miljöer
 • Alternativet Synkronisering vid behov för att minska förbrukningen av datorkapacitet och kostnaderna på servern (tillgängligt i Windows 10 version 1809 och senare)
 • Filåtkomst från filläsaren på den lokala datorn med synkronisering med mapparna Min enhet, Arbetsgruppmapp och Delas med mig på Synology Drive Server
 • Tvåvägssynkronisering eller envägsupp-/nedladdning för att uppfylla olika samarbetsbehov
 • Svartlistat filnamn, filtillägg och maximal filstorlek för varje synkroniseringsuppgift
 • Flexibla säkerhetskopieringsinställningar med kontinuerligt, manuellt eller schemalagt läge för att tillgodose olika behov av säkerhetskopiering
 • Övervakar och loggar filändringar, inklusive nedladdningar, borttagningar, namnbyten osv.

Begränsningar

 • Vissa fil- och disktyper stöds inte i Synology Drive-synkroniseringsuppgiften ([Läs mer] (knowledgebase/DSM/help/SynologyDriveClient/synologydriveclient))
 • .pst-filer stöds inte eftersom det inte är säkert att .pst-filer är portabla
 • Endast en säkerhetskopieringsuppgift kan upprättas för ett konto
 • Mappar som redan synkroniserats eller mappar som är överordnade eller underordnade till en synkroniserad mapp kan inte väljas för synkroniseringsuppgiften
 • Om den lokala mappen innehåller en mapp som är monterad via andra filprotokoll kanske filerna i den här monteringspunkten inte synkroniseras eftersom Synology Drive inte kan identifiera filändringar i en monteringspunkt
 • Synkronisering vid behov
  • Lokala mappar som redan är synkroniserade med Synology Drive-funktionen Synkronisering vid behov, OneDrive-funktionen Filer på begäran eller iCloud Drive och deras undermappar kan inte väljas för uppgifter med Synkronisering vid behov
  • Rotenhetskataloger (t.ex. C:\ och D:\) och hemkataloger (t.ex. C:\Users<username>) kan inte väljas som mapp för Synkronisering vid behov

Synology Drive Mobile

Funktioner

 • Enkel åtkomst och filhantering i farten med funktioner för filsökning, delning, flyttning och etikettanvändning i iOS- och Android-system
 • Detaljerade och flexibla fil-/mappbehörighetsinställningar för säker delning
 • Offlineåtkomst för visning av filer som laddats ned till en lokal enhet

Specifikationer

 • Kompatibel med DSM 6.2.2 och senare
 • Filhantering med etiketter, stjärnor och sortering efter titel, ändringstid, typ, ägare och storlek
 • Innehållssökning med olika kriterier (t.ex. nyckelord, plats, typ, ägare, etiketter, storlek och datum) för att snabbt samla in de mest relevanta data
 • Anpassningsbara behörighetsinställningar för att endast dela mappar och filer med andra DSM-användare eller dela offentligt med skydd av lösenord och giltighetsperiod
 • Säkert applikationslås med lösenkod och tvåstegsverifiering om alternativet har aktiverats i DSM
 • Offlineåtkomst och automatisk uppdatering för flera filer på en lokal enhet
 • Alternativ för att visa filer i Min enhet efter filtyper (t.ex. dokument, foto, video, musik)
 • Integrering med Filer i iOS och Android-dokumentleverantör som en universell post för att enkelt bläddra bland, öppna, redigera eller flytta filer mellan olika lagringsappar
 • Redigera filer smidigt online med Microsoft-applikationer
 • Jämna förhandsvisningar och stabil generering av miniatyrbilder av obearbetade bilder samt stöd för visning av vanliga filformat (formaten som stöds kan variera beroende på operativsystem och enhet)
 • Synology Office-filer: Synology Document, Synology Spreadsheet, Synology Slides
  • Dokument: htm, html
  • Bilder: jpg, jpeg, png, gif, bmp
  • Ljudfiler: mp3, m4a (förutom alac), m4b, flac, ogg, wav
 • Snabbar på filladdningshastigheten med cachehantering

Begränsningar

 • Synology Slides kan inte visas om filerna öppnas med länkar som inte tillåter nedladdningar eller kopior på iOS-enheten

Snapshot Replication

Funktioner

 • Schemaläggningsbart, nästan omedelbart dataskydd
 • Stöder olika replikeringstopologier för olika scenarier, inklusive aktiv-aktiv, utökad replikering, en-till-många och nav-till-eker
 • Snabb dataåterställning på katastrofåterställningsplatsen
 • Hantering av ögonblicksbilder, förhandsgranskning och återställning för alla filtjänster och File Station

Specifikationer

 • Anpassningsbara ögonblicksbilder och replikeringsscheman
  • Ögonblicksbilder kan tas var femte minut
  • En replikeringsuppgift för en delad mapp kan utföras var femte minut
  • En replikeringsuppgift för en LUN kan utföras var 15:e minut
 • Maximalt antal ögonblicksbilder per system:
  • Minnet överskrider eller är på 2 GB: 65 536
  • Övriga: 4 096
 • Maximalt antal ögonblicksbilder per delad mapp:
  • Minnet överskrider eller är på 2 GB: 1 024
  • Övriga: 256
 • Maximalt antal ögonblicksbilder per LUN:
  • Minnet överskrider eller är på 2 GB: 256
  • Övriga: 64
 • Maximalt antal replikeringsuppgifter (se begränsning 2)
  • 64 per system (delad mapp + LUN)
  • 64 per delad mapp
  • 32 per LUN
 • Anpassningsbara lagringsregler för olika krav på hantering av ögonblicksbilder
 • Stöd för externa lagringsenheter för att förbättra den ursprungliga replikeringen
 • Onlineförhandsgranskning av ögonblicksbildinnehåll och nedladdning av en fil i ögonblicksbilder (se begränsning 7)
 • Återställning av filer och mappar med hjälp av Windows-funktionen Tidigare versioner
 • Beräkning av storlek på ögonblicksbilder för utrymmeshantering
 • Anpassningsbar IP-adress och port för en replikeringsuppgift
 • Kryptering av replikeringsöverföring
 • Stöd för verifieringstester på platsåterställning och ögonblicksbildintegritet

Begränsningar

 1. Varje en-till-många-replikering/utökad replikering har stöd för högst tre olika platser som målplatser
 2. Det maximala antalet replikeringsuppgifter varierar beroende på modell (Mer information finns här)
 3. Endast ögonblicksbilder av delade mappar har stöd för:
  • Onlineförhandsgranskning av ögonblicksbildinnehåll
  • Återställning av filer och mappar med hjälp av Windows-funktionen Tidigare versioner
  • Beräkning av storlek på ögonblicksbilder för utrymmeshantering
 4. Ögonblicksbilder kan inte tas om det finns mindre än 100 MB tillgängligt på volymen
 5. NFS-behörighet kan inte registreras i ögonblicksbilder
 6. Data i papperskorgen registreras i ögonblicksbilder
 7. Krypterade delade mappar har inte stöd för onlineförhandsgranskning av ögonblicksbildinnehåll

Säkerhet

Översikt

Funktioner

 • Skyddar och krypterar data med flera säkerhetsstandarder
 • Hanterar flera brandväggsregler för specifika protokoll och tjänster
 • Blockerar automatiskt fjärranslutningar för att undvika skadliga attacker och hackning
 • Möjlighet att fullständigt skanna filer och systeminställningar i systemet
 • Stöd för certifikat från tredje part eller egensignerade certifikat

Specifikationer

 • Allmänt
  • Utför sårbarhetsskanningar i Rapid7 regelbundet
  • AES-kryptering av militärklass för delade mappar och dataöverföring
  • Integration med Let's Encrypt som gör det enkelt att ansöka om och hantera SSL-certifikat
  • Säkerhetsnivå för att skydda mot installation av okända eller manipulerade paketfiler
 • Webbsäkerhet
  • Automatisk utloggningstimer ger ett säkerhetslager och en standardlängd på 15 minuter för timeout vid inaktivitet
  • Administratörer kan begränsa användare så att de inte kan bädda in DSM i andra webbsidor med iFrame
  • Alternativ för att ställa in systemskydd mot skriptattacker mellan sidor
  • Alternativ för att höja säkerheten med rubriken HTTP-innehållssäkerhetspolicy (CSP) genom att endast data från betrodda källor tillåts och körning av inlineskript begränsas
  • Stöd för betrodd proxyserver
  • Stöd för hantering av olika åtkomstprofiler
 • Säkerhetsrådgivare
  • Kontrollerar tillgängliga DSM- och paketversionsuppdateringar för att garantera skydd mot säkerhetsrisker
  • Skannar systeminställningar och relaterade nätverksinställningar och upptäcker och tar bort skadlig programvara, vilket ger ökad systemsäkerhet
  • Detektering av konto- och lösenordsstyrka
  • Varnar användare automatiskt när inloggningar från misstänka IP-adresser upptäcks
  • Uppdaterar automatiskt databasen med säkerhetsdefinitioner så att den alltid är uppdaterad
 • Brandvägg
  • Åtkomst till portar och tjänster kan anpassas enskilt så att specifika IP-adresser kan tillåtas/nekas
  • Stöd för GeoLite-data som skapats av MaxMind
  • Administratörer kan skapa brandväggsregler baserade på geografiska regioner
  • Administratörer kan organisera brandväggsregler i olika brandväggsprofiler
  • DDoS-skydd på alla LAN- och PPPoE-nätverk
  • VPN-genomströmning för PPTP, L2TP, IP Sec
  • Maximalt antal platser i en regel: 15
  • Maximalt antal regler: 100
 • AntiVirus Essential
  • Med hjälp av skanningsmotorn ClamAV
  • Söker igenom hela systemet eller specifika mappar eller schemalägger automatiska skanningsuppgifter
  • Smart skanning av nya eller ändrade filer
  • Vitlista för att utesluta filer från genomsökning
  • Automatisk uppdatering av virusdefinitionsdatabasen så att den hålls uppdaterad
 • AntiVirus by McAfee
  • Med hjälp av skanningsmotorn McAfee
  • Söker igenom hela systemet eller specifika mappar eller schemalägger automatiska skanningsuppgifter
  • Smart skanning av nya eller ändrade filer
  • Vitlista för att utesluta filer från genomsökning
  • Automatisk uppdatering av virusdefinitionsdatabasen så att den hålls uppdaterad
  • Endast tillgänglig på specifika modeller (mer information finns på den här produktjämförelsesidan)
 • Auto Block och kontoskydd
  • Tjänster som stöder Auto Block:
   • DSM, SSH, Telnet, rsync, nätverkssäkerhetskopiering, synkronisering av delade mappar, FTP, WebDAV, File Station, Photo Station, Audio Station, Video Station, Download Station, Mail Server, Mail Station, Time Backup, VPN Server, Cloud Station Backup, Cloud Station Drive och Synologys mobila appar
  • Tjänster med stöd för kontoskydd:
   • DSM, File Station, Audio Station, Video Station, Download Station, Mail Station, Cloud Station Backup, Cloud Station Drive och Synologys mobila appar
  • IP-block kan startas efter ett angivet antal misslyckade inloggningsförsök inom en angiven tidsperiod. Systemet har stöd för svartlista och vitlista som ökar hanteringsflexibiliteten
  • Kontoskydd ställer in regler för separata inloggningsförsök, frekvens och skyddsavbrott för betrodda och icke betrodda klienter
 • Certifikathantering
  • Stöd för import och hantering av flera certifikat
  • IEEE 802.1X-kompatibilitet
  • Stöd för flera certifikat för olika tjänster:
   • Webbappar (HTTPS) och WebDAV
   • FTP SSL/TLS
   • E-posttjänster
   • RADIUS Server
   • VPN Server
   • Replication Service
   • Synology Drive Server
   • Active Backup for Business
   • CardDAV Server
   • Synology Directory Server
   • Hyper Backup Vault
   • Presto File Server
   • File Station
   • Omvänd proxy
   • Web Station – virtuell värd
   • QuickConnect
   • Syslog
   • Surveillance Station
  • Stöd för skapande och automatisk förnyelse av Let's Encrypt-jokerteckencertifikat
 • TLS/SSL-profilnivåhantering
  • Stöd för TLS 1.0/1.1/1.2
  • Stöd för flera TLS/SSL-profilnivåer för olika tjänster:
   • Webbappar (HTTPS) och WebDAV
   • FTP SSL/TLS
   • E-posttjänster
   • RADIUS Server
   • VPN Server
 • Tvåstegsverifiering
  • TOTP-protokoll (Time-based One-Time Password)
  • Tvåstegsverifieringskontroll för specifika användargrupper
  • Gör det möjligt för betrodda enheter att hoppa över steget med tvåstegsverifiering
  • Stöd för Google Authenticator och Microsoft Authenticator-mobilappar
 • Övrigt
  • Erbjuder HTTP-komprimering för att snabba upp inläsningstiden för webbsidor
  • Inbyggd krypteringsmotor för AES-NI-maskinvara

Begränsningar

 • Brandvägg
  • GeoIP-databas kan endast uppgraderas under DSM-uppdateringar
 • AntiVirus Essential
  • Filer större än 2 048 MB skannas inte
  • Chansen för att hitta virus dolda i arkivfiler (t.ex. ZIP, RAR, ARJ, Tar, Gzip, Bzip2) är mindre på grund av skanningsmotorbegränsningar
  • Fjärrmappar (CIFS) som är monterade i File Station inkluderas inte i fullständiga skanningar
 • AntiVirus by McAfee
  • Fjärrmappar (CIFS) som är monterade i File Station inkluderas inte i fullständiga skanningar
 • Certifikathantering
  • Certifikatkrypteringsalgoritmen stöds endast av RSA
  • Certifikat måste vara i X.509 PEM-format
  • Privata nycklar måste vara i RSA-format och kan inte skyddas med lösenord
  • Certifikat som utfärdats av Let's Encrypt är giltiga i 90 dagar och kan förnyas automatiskt av DSM innan de slutar att gälla. Kontrollera att din Synology NAS och routern har port 80 öppen för förnyelse av certifikat
 • Tvåstegsverifiering
  • Endast användare i administratörsgruppen kan inaktivera tvåstegsverifieringen för vanliga användare
  • E-poståterställning för användare i administratörsgruppen är avaktiverad. Användare i administratörsgruppen måste göra en mjukvaruåterställning på enheten för att ta bort tvåstegsverifiering

Loggcenter

Loggcentral

Funktioner

 • En enkel lösning för att samla in och visa loggmeddelanden på Synology NAS
 • Centraliserat logghanteringsgränssnitt och en flexibel sökfunktion som hjälper dig att hitta användbar information på ett effektivt sätt

Specifikationer

 • Följande funktioner kan endast fås via Loggcentral-paketet och inte det inbyggda Loggcentral-programmet:
  • Arkiverar loggar efter angiven tid, antal loggar, datastorlek och värdar
  • Skickar loggar till en annan loggserver
   • Stöd för TCP- och UDP-överföringsprotokoll
   • Stöd för formaten BSD (RFC 3164) och IETF (RFC 5424)
   • Stöd för säker SSL-anslutning genom att importera certifikat
   • Stöd för att skicka loggar filtrerade efter tjänstekategorier eller loggnivåer
  • Tar emot loggar från de andra loggservrarna
   • Stöd för TCP- och UDP-överföringsprotokoll
   • Stöd för BSD (RFC 3164), IETF (RFC 5424) och andra anpassade format
   • Stöd för säker SSL-anslutning genom att importera certifikat
  • Behåller konfigurationshistoriken för Loggcentral-paketet
 • Tar emot upp till 3 000 syslog-händelser per sekund
 • Proaktivt e-postmeddelande enligt loggnivå eller angivna nyckelord
 • Avancerad loggsökningsmotor filtrerar loggar efter nyckelord, datumintervall och loggnivå
 • Stöd för export av loggar till HTML- eller CSV-filer

Obs

 1. Observera att de uppgifter som är markerade med asterisk härrör från användning av högpresterarande klientdatorer med optimerade nätverksinställningar i Synology-labbet och kan variera i olika miljöer.