HIPAA-efterlevnad med Synology

Effektivisera efterlevnaden av HIPAA-bestämmelserna genom att dra nytta av flexibel driftsättning och omfattande hanteringsfunktioner i Synology-lagringssystem.1

Ett vinnande val för vårdgivare

Synology-lösningar är kraftfulla och utbyggbara och är perfekta för att lagra stora mängder kritiska data som skyddad hälsoinformation i elektronisk form (ePHI). Flexibla hanteringsverktyg gör det möjligt för systemadministratörer som arbetar med enheter eller affärskontakter som omfattas att utforma en HIPAA-kompatibel infrastruktur som säkerställer integritet, sekretess och tillgänglighet för ePHI.

Utformad för att vara säker och privat

Synology DiskStation Manager (DSM), operativsystemet som driver alla Synology-enheter, är konstruerat från grunden för att skydda data från obehörig åtkomst.

Anpassningsbara brandväggsregler

Tillåt endast specifika klienter att få åtkomst till tjänster som är värd för elektroniska patientjournaler genom att filtrera nätverkstrafik från externa källor.

Få reda på mer

Rigorös lösenordssäkerhet

Minimera risken för att inloggningsuppgifter komprometteras genom att ställa in syntaxregler och utgångsdatum för lösenord.

Få reda på mer

Automatiskt kontoskydd

Konfigurera en utelåsningströskel för misslyckade inloggningsförsök för att blockera klienter som försöker tvinga sig in i system som är värd för ePHI.

Få reda på mer

Säkerhetsvarningar på flera plattformar

Få direkt meddelade om misstänkta inloggningsaktiviteter för att minimera risken för att känsliga data exponeras eller läcker ut.

Få reda på mer

Genomgående kraftfull kryptering

Dra nytta av AES-256-kryptering av branschstandard för att utforma och hantera en effektiv krypteringsstrategi för lagring av hälsodata.

Centralt datavalv

Centralt datavalv

Lagra ePHI i mappar som är krypterade med separata nyckeluppsättningar, vilket effektivt skyddar dem även om administrativa konton komprometteras till följd av digital eller fysisk stöld.

Få reda på mer

Säker synkronisering

Säker synkronisering

Välj mellan olika metoder för att hålla krypterade mappar synkroniserade mellan lokala och fjärranslutna system. Undvik att dekryptera mappar under dataöverföring.

Slutpunktsskydd

Slutpunktsskydd

Skydda slutpunkter genom att säkerhetskopiera dem till krypterade destinationer med Active Backup for Business, eller välj säker och bekväm säkerhetskopiering i molnet som skyddas genom heltäckande kryptering med C2 Backup.

Skydd för lagringsinfrastruktur

Skydd för lagringsinfrastruktur

Skydda den centrala ePHI-lagringsplatsen genom att säkerhetskopiera den till en mängd olika destinationer, bland annat Synology C2 Storage. Bevara konfidentialiteten genom att kryptera data redan innan den lämnar källan.

Få reda på mer

Detaljerad åtkomstkontroll

Se till att endast behörig personal kan visa och hantera hälsodata, och begränsa spridningen av känsliga dokument baserat på flexibla kriterier.

Användarhantering

Användarhantering

Konfigurera mappbehörigheter, lagringskvoter, hastighetsgränser och administrativa rättigheter för Synology DSM-tjänster på användar- eller gruppbasis.

Få reda på mer

Filhantering

Filhantering

Ange rättigheter för specifika användare och grupper och välj om de ska kunna visa, kommentera, redigera, ladda ned eller kopiera delade filer och mappar.

Få reda på mer

Övervakning av delade objekt

Övervakning av delade objekt

Begränsa spridning av dokument som innehåller patientinformation genom att konfigurera delningslänkar så att de upphör att gälla baserat på datum eller antal åtkomster.

Få reda på mer

Säkra sjukvårdsdata med avancerade lösningar

Avancerade dataintegritetsskydd

Synology hjälper organisationer att skydda och uppfylla regelefterlevnad med Btrfs-filsystem, oföränderliga ögonblicksbilder, WriteOnce och datareplikering. Dessa lösningar är utformade för att skydda mot datakorruption, obehöriga ändringar och maskinvarufel. Få reda på mer

Omfattande dataskydd

Skydda system som används för att lagra patientdata med omfattande säkerhetskopieringslösningar i händelse av maskin- eller programvarufel, ransomwareattacker eller andra hot. Få reda på mer

Lösningar med hög tillgänglighet

Se till att viktiga tjänster som vårdpersonal och patienter använder för att hantera elektroniska patientjournaler fungerar. Få reda på mer

Säkra sjukvårdsdata med avancerade lösningar

Omfattande granskningsfunktioner

Få tillgång till detaljerade loggar för att hålla reda på hur åtkomst till ePHI sker och hur den används, vilket säkerställer korrekt användning och efterlevnad av HIPAA-bestämmelser gällande meddelanden om dataläckor.

Systemloggar
Övervakning av filöverföring
Synology Drive-administratörskonsol
Systemloggar
Övervakning av filöverföring
Synology Drive-administratörskonsol

Hantering och övervakning av en hel uppsättning

Effektivisera underhållet av och öka kontrollen över driftsättningar av flera servrar med Synologys lokala lösningar och molnlösningar för distribuerade lagringssystem.

Hantering och övervakning av en hel uppsättning

Läs mer

Vanliga frågor

Vad är HIPAA?

Vilka är HIPAA-reglerna?

Är Synology-system HIPAA-certifierade?

Noteringar:

  1. Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte tolkas som juridisk rådgivning i någon fråga. De som läser denna webbplats bör kontakta sin advokat för att få råd med avseende på någon särskild rättslig fråga. Synology påtar sig inget ansvar för åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet på denna webbplats.