Slut på AAC-omkodningsstöd

Publicerat: 2022-09-06

Stöd för AAC-kodat ljud är utbrett över slutenheter som smartphones, surfplattor, datorer och de flesta andra medieuppspelningsenheter. Behovet av AAC-omkodning för att uppnå bättre kompatibilitet har avsevärt minskat och kommer att tas bort från och med DSM 7.1.1. Från och med DSM 7.1.1 utförs AAC-avkodning av slutenheten.