Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (GDPR) har utformats i syfte att harmonisera lagar om dataintegritet i Europa och för att skydda och stärka rättigheterna för alla EU-medborgares dataintegritet samt för att omforma den infallsvinkel som organisationer har gentemot dataintegritet. Läs mer om dataskydd i Europa här.

Vilken är Synology:s infallsvinkel avseende GDPR?

Synology har vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa GDPR. Vissa av de tydligaste förändringarna inkluderar Synology-konto och betalningsintegration.

Synology-konto är den centrala hubben för alla Synology:s tjänster. Dina tekniska förfrågningar och tidigare deltagande på Synology-evenemang återfinns alla där. Allt är centraliserat och lättare att hålla reda på.

Synology har även introducerat en förfinad och mer användarvänlig betalningstjänst. Du kan spara och ta bort sparade betalningsmetoder för licensinköp och för andra supportbegäranden.

Hur vi samlar in och använder din personliga information

Synology håller sina standarder höga beträffande att hantera och bearbeta personlig information. Data samlas in för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Informationen samlas bara in med ditt samtycke. Exempel på de data vi samlar in och lagrar inkluderar:
  • Din e-postadress som används som en identifiering för våra tjänster och som den primära kommunikationsmetoden.
  • Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ytterligare kontaktinformation används för att tillhandahålla registrering, frakt av enheter och tjänster för att verifiera fakturering.
  • Din betalningsmetod som används för betalningstransaktioner för en tjänst eller produkt.
  • Din IP-adress och unika enhetsidentifierare används för att förebygga bedrägeri, säkerhetssyften, för att registrera garanti, supporttjänster och för transaktioner.
  • Enhetsanalyser är en tjänst som aktivt väljs till och används för att förstå hur våra användare interagerar med våra produkter och tjänster.
  • Vi samlar in information från enstaka sessioner som inkluderar beteende vid bläddring på vår webbplats, inklusive hjälpartiklar, för att förstå vilka ämnen som är mer viktiga och om innehållet är relevant för våra användare eller potentiella kunder. Läs vår Kakpolicy.

Hur vi delar din information

Synology kan dela din information med strategiska partners för att tillhandahålla produkter och tjänster. Din information delas bara med tredje parter med ditt medgivande eller i syfte att uppfylla avtal.

Överföring av data över gränser

Synology behandlar data både inom Europeiska unionen och utanför Europeiska unionen. Synology har en företagsövergripande överenskommelse om överföring och behandling av personuppgifter för att säkerställa att EES personuppgifter är skyddade i enlighet med tillämplig lag om dataskydd.

Dina rättigheter till dina personliga data

Synology:s tjänster tillhandahålls vanligtvis baserat på aktivt val och vilken information som är obligatorisk och samlas in skiljer sig åt mellan tjänsterna. Därutöver du kan prenumerera och få viss produkt- och service-specifik information och även välja att få allmänna kommunikationer.
Du kan göra sådana begäranden genom att skicka in en begäran genom ditt Synology-konto eller på vår webbplats. Vid mottagande utvärderar vi din begäran och informerar dig om hur vi avser att fortsätta.

Hålla din personliga information säker

Synology använder flera metoder för dataskydd så att de kan minimera risken för missbruk. När dina anställda direkt hanterar eller får åtkomst till dina personuppgifter gör vi det på säkra nätverk och genom finjusterade behörighetskontroller som begränsar vem som kan få åtkomst till din information. När data inte längre behövs för att tillhandahålla tjänster raderar Synology data på ett säkert sätt.

Data från barn

Synology:s produkter och tjänster är riktade mot professionella och är inte utformade för och inte heller avsedda att användas av barn som inte fyllt 13 år. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att aktivt ta del i sina barns aktiviteter online och mobilt samt i deras intressen.

Ändringar i detta uttalande

När det behövs kan Synology göra ändringar i det här dokumentet. Närhelst det inträffar tillhandahåller vi en kortfattad översikt över ändringarna genom direktmeddelande och tillkännagivande på webbplatsen. Du uppmuntras att regelbundet granska det här Sekretessmeddelandet för att förstå hur dina data hanteras.

Läs fullständiga sekretesspolicyn

Du har läst igenom den kortfattade 2-minutersversionen om sekretess. Vill du fortsätta att läsa? Hitta mer i vår fullständiga version av Sekretesspolicy

Kontakta oss

Du kan kontakta oss direkt genom ditt Synology-konto eller genom att skicka in ett formulär på vår webbplats för frågor eller ovisshet som rör sekretess. Synology besvarar dina förfrågningar inom trettio dagar efter mottagandet.