Skydda företagets arbetslaster i hybridmiljöer

Med fler och fler organisationer som går över till moln- eller virtuella miljöer blir ditt företags arbetslaster distribuerade på ett sätt som gör det besvärligt för IT att hantera säkerhetskopieringsuppgifter från olika plattformar. En modern och integrerad säkerhetskopieringslöning kan hjälpa dig att centralisera säkerhetskopieringsuppgifter från fysiska, virtuella och molnmiljöer.

Ineffektiv administration i hybridmiljöer

Spridda data

Organisationer står inför en utmatning med arbetslaster som är spridda i fysiska, virtuella och molnmiljöer.

Ackumulerad kostnad

När en modern säkerhetskopieringslösning övervägs kräver den ofta ett separat inköp av mjukvarulicenser och lagringservrar och det är även så att mjukvarutillverkare använder en prenumerationsbaserad licensmodell.

Du behöver inte längre ängslas över licensiering

Synology gjorde sin entré i säkerhetskopieringsbranschen genom att integrera moderna säkerhetskopieringsmjukvarufunktioner på Synology NAS, helt utan licenser.

Integrerad Enhetlig supporttjänst genom att komplettera hårdvara med mjukvara

Licensfri Få kostnadsfri åtkomst till Active Backup

En gång Ett köp av NAS berättigar dig till Active Backup

Centraliserad säkerhetskopiering på det enkla sättet

Centralisera säkerhetskopior av Windows- eller Mac-slutpunkter, Linux-servrar, VMware, Hyper-V, Microsoft 365 och Google Workspace för snabb återställning och tillgänglighet av tjänster.

Centraliserad hantering

Enkelt att hantera, distribuera och övervaka alla säkerhetskopieringsuppgifter från en enda konsol. Vidta omedelbara åtgärder med aviseringar och schemalagda rapporter.

Maximera effektiviteten för säkerhetskopiering

Minska säkerhetskopieringstiden och lagringskapaciteten effektivt med inkrementell säkerhetskopiering och global dedupliceringsteknik.

Få tillbaka data blixtsnabbt

Tillfredsställ olika återställningsscenarion från granulär filnivå, omedelbar och fullständig återställning till virtuella maskiner till omedelbar återställning till Synology Virtual Machine Manager.

Gör IT motståndskraftigt

Med en enda plattform för dina säkerhetskopieringsbehov sparar du tid, arbete och kostnader genom att skydda alla digitala tillgångar tillsammans.

Omedelbar återställning

Minimera stilleståndstiden genom att återställa servrar till Synology Virtual Machine Manager (VMM)), Hyper-V eller VMware.

Återställning på filnivå

Återställ enstaka mappar eller filer så att du bara hämtar det du behöver.

Bare-metal-skydd

Säkerhetskopiera och återställ hela Windows- och Linux-miljöer, inklusive program och inställningar.

  • Omedelbar återställning

    Minimera stilleståndstiden genom att återställa servrar till Synology Virtual Machine Manager (VMM)), Hyper-V eller VMware.

  • Återställning på filnivå

    Återställ enstaka mappar eller filer så att du bara hämtar det du behöver.

  • Bare-metal-skydd

    Säkerhetskopiera och återställ hela Windows- och Linux-miljöer, inklusive program och inställningar.

Allround-skydd

Centralisera säkerhetskopior av Windows- eller Mac-slutpunkter, Linux-servrar, VMware, Hyper-V, Microsoft 365 och Google Workspace för snabb återställning och tillgänglighet av tjänster.

Centralisera säkerhetskopior av Windows- eller Mac-slutpunkter, Linux-servrar, VMware, Hyper-V, Microsoft 365 och Google Workspace för snabb återställning och tillgänglighet av tjänster.

Säkerhetskopiera fullständiga Windows-, Linux- och Mac-enheter och välj mellan fil- eller bare-metal-återställning (endast för Windows och Linux). Utnyttja Microsoft Active Directory-integrering för att konfigurera massdriftsättning av säkerhetskopieringsuppgifter till hundratals Windows-enheter. Få reda på mer

Säkerhetskopiera utan agenter och håll tjänsterna tillgängliga genom att omedelbart återställa virtuella datorer till önskad hypervisor. Få reda på mer

Agentlös och inkrementell säkerhetskopiering utformad för Microsoft Hyper-V-miljöer. Utför omedelbar återställning till Hyper-V eller plattformsoberoende återställning till VMware vSphere. Få reda på mer

Säkerhetskopiera via SMB- eller rsync-protokoll med metoder för flera versioner, spegling och inkrementell kopiering. Få reda på mer

Fullständiga funktioner för systemavbildning och återställning möjliggör snabbare återställning och till och med kloning med minimala ytterligare procedurer. Få reda på mer

Behåll äganderätten till data och skydda företagets SaaS-tjänster med omfattande säkerhetskopiering på kontonivå och flexibla återställningsfunktioner. Få reda på mer

Kundberättelser

Se hur dessa organisationer åstadkommer mer med Synology.

Tack vare den inbyggda dedupliceringen sparar Active Backup for Business lagringsutrymme med minst 68 % för 23 persondatorer. Vi är nöjda med den övergripande prestandan och vill distribuera fler klientdatorer.

Efter tester kom vi fram till att Active Backup for Business har förbluffande säkerhetskopieringshastigheter och gör underverk när det handlar om att radera duplicerade data – bara 28TB av de totala 58TB på servern togs upp. Vi är riktigt nöjda med den övergripande prestandan.

Active Backup for Business har tre huvudsakliga fördelar: till att börja med: De-Dupe och CBT-baserad inkrementell säkerhetskopiering som effektivt säkerställer säkerhetskopieringslagring och -tid; sedan tillhandahåller VMM en katastrofåterställningslösning som säkerställer kontinuerlig upptid för tjänsterna...

Tack vare den inbyggda dedupliceringen sparar Active Backup for Business lagringsutrymme med minst 68 % för 23 persondatorer. Vi är nöjda med den övergripande prestandan och vill distribuera fler klientdatorer.

Få reda på mer

Efter tester kom vi fram till att Active Backup for Business har förbluffande säkerhetskopieringshastigheter och gör underverk när det handlar om att radera duplicerade data – bara 28TB av de totala 58TB på servern togs upp. Vi är riktigt nöjda med den övergripande prestandan.

Få reda på mer

Active Backup for Business har tre huvudsakliga fördelar: till att börja med: De-Dupe och CBT-baserad inkrementell säkerhetskopiering som effektivt säkerställer säkerhetskopieringslagring och -tid; sedan tillhandahåller VMM en katastrofåterställningslösning som säkerställer kontinuerlig upptid för tjänsterna...

Få reda på mer