Tilläggspaket

Lägg till funktioner i enheten med kraftfulla verktyg för samarbete, säkerhetskopiering, kommunikation och hantering. Hämta och installera filpaket från Synology och tredje part direkt från Package Center.

Tillämpade modeller