Hur Btrfs skyddar uppgifterna i ditt företag

Innovativt filsystem ger dataintegritet och effektiva ögonblicksbilder

När det gäller storskalig datalagring för företag behövs en lösning med tillförlitlig backup och skydd mot korruption av data. Nästa generations Btrfs-filsystem levererar dessa verktyg till Synology NAS-servrar och låter företag och organisationer minska underhållskostnader och kan lagra sina data effektivt.

Vad är Btrfs?

Btrfs är ett modernt filsystem som har utvecklats av flera aktörer och som numera stöds av vissa Synology NAS-modeller. Btrfs skapades för att bemöta problem som ofta uppstår i lagringssystemet hos företag. Till exempel feltoleranser, hantering och dataskydd.

Vad är fördelarna med Btrfs?

Implementation av Btrfs-volymer på Synology NAS ger flertalet fördelar för företagsanvändare.

Spegling av metadata och ökad användbarhet av data

Spegling av metadata och ökad användbarhet av data

I alla lagringssystem är det viktigt att hålla metadata intakta då de innehåller viktig information om mappstrukturer, filnamn, åtkomsträttigheter och var varje fil ligger. Btrfs lagrar dubbla kopior av metadata för en volym vilket underlättar dataåterskapande om hårddisken blir skadad eller har dåliga sektorer.

Btrfs självläkning av filer

Btrfs självläkning av filer

Traditionella lagringssystem kan ge fel som inte upptäcks vilket kan leda till att korrupta data skickas till program utan varning och felmeddelande. För att undvika dessa fel tillhandahåller Btrfs checksummor för data och metadata, genererar två kopior av metadata och verifierar sedan checksummorna vid varje läsning. När en felmatchning upptäcks (tyst datakorruption) kan filsystemet Btrfs automatiskt upptäcka korrupta filer (tyst datakorruption) med speglade metadata och återställa trasiga data med de RAID-volymer som har stöd, inklusive RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, F1 och SHR.

Ögonblicksbiler och dataskydd

Ögonblicksbiler och dataskydd

Filsystemet Btrfs introducerar en kraftfull ögonblicksfunktion som låter dig skapa en kopia av ett ögonblick i en delad mapp. På så sätt kan du snabbt återskapa data till det senaste läget som en ögonblicksbild togs i händelse av att mänskliga faktorn skapat en korrupt eller raderad databas.

Liten påverkar, stora fördelar

Att skapa ögonblicksbilder kräver bara lite extra lagringsutrymme och ger en liten påverkan på systemets prestanda tack vare kopiera-vid-skrivning-arkitekturen i Btrfs.

Frekvent schemalagd säkerhetskopiering

Skapa ögonblickskopior av data upp till var 5:e minut utan att prestandan påverkas vilket garanterar finkornig säkerhetskopiering och dataåterställning.

Anpassningsbara datalagringsregler

Lagra upp till 256 återställningspunkter per timme, dag eller vecka beroende på era specifika behov. Smarta lagringsalternativ tar automatiskt bort versioner som inte behövs.

Omedelbara ögonblicksbilder

Ta ögonblicksbilder omedelbart och säkerhetskopiera data utan att oroa dig för att filer ändras eller tas bort under säkerhetskopieringsprocessen.

Självbetjäning för återställning

Anställda kan se tidigare filversioner och återskapa dem till en tidigare version via File Station eller Windows Explorer.

Omedelbar SMB / AFP-kopiering på serversidan

Jämfört med den traditionella kopieringen på server-sidan som kräver processtid, gör Btrfs snabbklonade teknik att omedelbar kopiering kan åstadkommas på File Station, protokollen SMB och AFP, förutsatt att både källan och destinationen finns på samma Btrfs-volym.

Fler fördelar med Btrfs

Filsystemet Btrfs på din Synology NAS medför en mängd fördelar till DiskStation Manager och Synology-paket.

Effektiv lagring på Drive

Till skillnad från ext4-volymer kräver inte Btrfs dubbel lagringskapacitet för filversionen och historikdata i Drive. Du kan behålla tidigare filversioner när du använder Drive utan att oroa dig för att använda för mycket lagringsutrymme.

Effektiv lagring på Drive

Dataintegritet för säkerhetskopior

Traditionella säkerhetskopieringsmetoder kräver tid för att kopiera data från en plats till en annan vilket kan leda till dataintegritetsproblem om filerna ändras under säkerhetskopieringsprocessen. Btrfs bemöter problemet genom att ta en ögonblicksbild innan säkerhetskopieringen startar och datan kopieras till platsen för säkerhetskopian utan att du behöver oroa dig för att filerna ändras, flyttas eller tas bort.

Dataintegritet för säkerhetskopior

Kvoter för delade mappar

Specificera en lagringsgräns för enskilda delade meppar så att lagringsutrymmet inte fylls av en enda delad mapp. Det är användbart för att kontrollera tillgängligt utrymme när flera grupper eller avdelningar lagrar filer på en och samma Synology NAS-server.

Kvoter för delade mappar

Kopiera alla delade mappar

Med Btrfs kan du helt enkelt välja en delad mapp och skapa en kopia av allt innehåll nästan omedelbart. Det här är användbart för att prova uppdateringar av hemsidor och databaser när en snabb kopia behövs.

Kopiera alla delade mappar

Vanliga frågor

Måste jag konfigurera något extra för att utnyttja dataintegriteten i Btrfs?

Spegling av metadata och checksum-funktion är aktiverat som standard på alla volymer med Btrfs. För filer måste dock funktionerna kopiera vid skrivning och checksum aktiveras separat.


Hur skapar jag en Btrfs-volym?

Öppna Lagringshanteraren och skapa en ny volym. Du får då möjligheten att välja filsystem (btrfs eller ext4) under skapandeprocessen.

Lär dig skapa en volym


Var kan jag skapa och återskapa filer från ögonblicksbilder?

Snapshot Replication (tillgänglig för Synology NAS-modeller som stöder Btrfs) inkluderar möjligheten att ta ögonblicksbilder vid behov eller konfigurera scheman och behållningspolicies. Du kan bläddra och återställa ögonblicksbildler Snapshop Replication, File Station, Windows utforskaren, eller annat filprotokoll.

Lär dig mer om Snapshot Replication


Hur kan jag kopiera en delad mapp på en Btrfs-volym?

Öppna Kontrollpanel och gå till fliken Delad mapp. Klicka sedan på pilen på skapa-knappen och välj Clone för att kopiera en delad mapp.

Vill du läsa mer?

Följ länkarna nedan för tekniska specifikationer om Btrfs och integration i Synology NAS.

White Paper om dataintegritet

White Paper om dataintegritet

Hämta tekniska specifikationer om de breda verktyg som medföljer Synology NAS för säkerhetskopiering och skydd av data.

Läs vårt white paper

Komma igång

Komma igång

Har du redan en Synology NAS med Btrfs? Visa hur du kan använda alla funktioner i DSM Hjälp

Öppna DSM Hjälp


Tillämpade modeller

22 serien :
 • DS3622xs+, DS2422+
21 serien :
 • RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
20 serien :
 • FS6400, FS3600, FS3400, SA3600, SA3400, SA3200D, RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+
19 serien :
 • UC3200, RS1619xs+, RS1219+, RS819, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219
18 serien :
 • FS1018, RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418, DS418play, DS218+, DS218
17 serien :
 • FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
16 serien :
 • RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416play, DS216+II, DS216+
15 serien :
 • RS815RP+, RS815+, RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+
14 serien :
 • RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+
13 serien :
 • RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+
12 serien :
 • RS3412RPxs, RS3412xs, RS2212RP+, RS2212+, RS812RP+, RS812+, DS3612xs, DS1812+, DS1512+, DS412+
11 serien :
 • RS3411RPxs, RS3411xs, DS3611xs