Pressmeddelanden

C2 Backup for Business – skydda arbeten lokalt och i molnet på en central och säker molntjänst

Milton Keynes, United Kingdom - Nov 18th 2021. Synology Inc. tillkännagav idag lanseringen av Synology C2 Backup for Business, en molnbaserad lösning där företag kan säkerhetskopiera Windowsenheter och Microsoft 365-data direkt till Synology C2.

Centralisera säkerhetskopieringen för dina arbeten i Microsoft

C2 Backup for Business stöder säkerhetskopiering på fysisk hårdvara för dina Windowsenheter inklusive Windowsdatorer och servrar som Windows 7 SP1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2SP1, 2012, 2016 och 2019, och låter även användarna skydda Microsoft 365:s essentiella tjänster, däribland brevväxlingstjänsten ifall användarna behöver komma åt och återställa dessa data i samband med ett avbrott. 

Verktyg för sömlös dataräddning & intuitiv styrning

C2 Backup for Business' intuitiva administratörsportal ger IT-ansvariga möjlighet att hantera de anställdas säkerhetskopiering med större effektivitet samt införa policyer för säkerhetskopiering utifrån användarnas krav, vilket drastiskt minskar arbetsbördan för IT-avdelningen.

Är du intresserad av funktionerna i C2 Backup for Business så erbjuder vi 2021 ut 90 dagar på prov gratis utan kreditkort. Mer information finns på den officiella sajten. officiella sajten

Synology tillverkar nätverksansluten lagring, IP-övervakningslösningar och nätverksutrustning som nydanar det sätt på vilket användare hanterar data, övervakning och nätverk i molnets tidsålder. Genom att fullt ut dra nytta av den senaste tekniken gör Synology det möjligt för användare att centralisera lagring och säkerhetskopiering av data, dela filer på rörlig fot, implementera professionella övervakningslösningar och hantera nätverk på tillförlitliga och prisvärda sätt. Synology är fast beslutna att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.