Hyper Backup

DSM-versie

Application component

Hyper Backup

Functies

 • Een intuïtieve back-upoplossing voor mappen, pakketten, LUN (Logical Unit Number) en het volledige systeem van uw Synology NAS. Haal kostbare gegevens op van verschillende tijdstippen en herstel deze naar verschillende doelen
 • Verminder het opslaggebruik met gegevensontdubbeling
 • Flexibel back-upschema om te voldoen aan diverse back-upbehoeften

Specificaties

 • Ondersteunde back-upbron
  • Volledig systeem, mappen, bestanden en LUN’s
  • Pakketten en systeemconfiguraties (Zie details)
 • Ondersteund back-updoel
  • Voor volledige back-up van systeem:
   • Externe Synology NAS
   • Synology C2 Storage
  • Voor overige back-uptaken:
   • Lokale gedeelde mappen
   • Externe apparaten
   • Externe Synology NAS of rsync-servers
   • Openbare cloud-services: Synology C2 Storage, Dropbox, Google Drive, Microsoft Azure, JD Cloud, OpenStack Swift, Rackspace, HiDrive, hicloud S3, S3 Storage (en andere S3-compatibele back-updoelen)
 • Verminder het opslaggebruik van meerdere back-upversies met:
  • Ontdubbeling op bestandsniveau en incrementele back-ups voor mappen en pakketten
  • Ontdubbeling op blokniveau en incrementele back-ups voor het volledige systeem
 • Bewaart tot 65.535 versies van back-upgegevens met een aangepast versierotatiebeleid om eerdere en onnodige versies automatisch te verwijderen:
  • Roteert versies vanaf de oudste versies wanneer het maximale aantal versies wordt overschreden
  • Smart Recycle: Bewaart de oudste versie van elk uur, elke dag en elke week
  • Aangepast bewaarbeleid: Tot zeven regels voor een aangepaste bewaarperiode en een aangepast versie-interval, naargelang de behoeften
 • Gegevensversleuteling aan clientzijde en overdrachtsversleuteling met AES-256- en ECC Curve25519-versleutelingstechnologie van militair niveau om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang
 • Back-upgegevenscompressie aan clientzijde voor geavanceerde back-upprestaties en een efficiënt gebruik van opslagruimte
 • Aanpasbare tijdschaal om gebruiksstatistieken van opslagruimte te monitoren
 • E-mailmelding bij abnormaal gebruik van opslagruimte door drempelwaarden voor opslaggebruik te bepalen
 • Zwarte lijst van bestandsnamen en bestandsextensies voor elke back-uptaak
 • Logboekregistratie van bestandsmanipulaties, waaronder toevoegingen, wijzigingen en verwijderingen
 • Integriteitscontrole van gegevens en indexen om gegevensbeschadiging in oudere back-upversies te detecteren, waardoor de beschikbaarheid van back-ups en hersteltaken wordt verbeterd
 • Multiversieverkenner op DSM voor het eenvoudig doorbladeren, downloaden en herstellen van bestanden of versies
 • Hervatten van onvoltooide back-uptaken zonder het opnieuw overdragen van gegevens waarvan al een back-up is gemaakt
 • Ondersteunt het herstellen van versleutelde volumes, specifieke mappen en individuele bestanden van de gegevens van een volledige back-up van systeem (zie beperking 11)
 • WriteOnce-mappen en -bestanden behouden hun WORM-beveiliging (write-once-read-many) bij het maken van een back-up of het herstellen van het volledige systeem (zie beperking 13)

Beperkingen

 1. Beschikbare opslagruimte op het back-updoel moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 8 GB
 2. Namen van back-updoelmappen voor herkoppeling mogen niet gewijzigd worden
 3. Back-ups van externe apparaten zoals USB-flashstations worden niet ondersteund
 4. Er kan slechts één taak van een back-upbron tegelijk worden uitgevoerd, terwijl andere taken van dezelfde bron in de wachtrij worden gezet en op volgorde worden uitgevoerd
 5. Back-ups maken van gegevens en versies van één back-uptaak verwijderen kan niet gelijktijdig worden uitgevoerd
 6. Back-upbestanden van back-uptaken met meerdere versies worden opgeslagen in de back-upindeling (.hbk), die wordt aangeboden door Synology en uitsluitend kan worden gelezen met Hyper Backup, Hyper Backup Explorer en Hyper Backup Vault
 7. de namen van back-uptaken kunnen 1 tot 32 Unicode-tekens bevatten, maar mogen niet de volgende tekens bevatten:
  ! " # $ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [ ] \ ^ ` { } | ~
 8. Elke back-uptaak kan slechts één LUN als back-upbron bevatten
 9. Back-ups van LUN's kunnen alleen worden gemaakt op externe schijven in ext4-indeling
 10. Versierotatie wordt niet ondersteund in DSM 5.1 of eerdere versies
 11. Toepassingen waarvan een back-up is gemaakt in DSM 5.1 of hoger kunnen niet worden hersteld in DSM 5.0 of eerdere versies
 12. Van versleutelde volumes en gedeelde mappen kan alleen een back-up worden gemaakt als deze ontgrendeld zijn
 13. Volledige back-up van systeem wordt alleen op bepaalde modellen ondersteund. Om te controleren of uw model deze functie ondersteunt, raadpleegt u de productspecificaties in Downloadcentrum > uw model > tabblad Documenten
 14. WriteOnce-mappen en -bestanden verliezen hun write-once-read-many-beveiliging bij het herstellen van specifieke mappen of bestanden van de gegevens van een volledige back-up van systeem
 15. WriteOnce-mappen en -bestanden verliezen hun write-once-read-many-beveiliging wanneer er een back-up van wordt gemaakt in mappen
 16. Om een volledig systeem te herstellen, moeten het hersteldoel en de bron-NAS (het oorspronkelijke systeem waarvan een back-up wordt gemaakt) aan de volgende vereisten voldoen:
  • Het model van het hersteldoel moet hetzelfde zijn als de bron-NAS of een nieuwer model (bijv. herstel de back-up van DS218+ naar een andere DS218+ of DS220+)
  • Het aantal schijven en beschikbare opslagruimte op het hersteldoel moet gelijk zijn aan of groter zijn dan dat van de bron-NAS
  • De configuratie van de schijf, inclusief het type schijf en ingevoegde slotposities, moet overeenkomen met de configuratie van de bron-NAS. Als de bron-NAS bijvoorbeeld alle SSD's gebruikt, moet het hersteldoel ook alle SSD's gebruiken; als de bron-NAS een combinatie van SSD's en HDD's heeft, moet de bestemming dezelfde combinatie en volgorde hebben

Hyper Backup Vault

Functies

 • Verandert het NAS-systeem van Synology in een back-upbestemming voor andere externe NAS-systemen van Synology en monitort de status van back-uptaken

Specificaties

 • Beheerinterface om de verstreken tijd van back-uptaken en het opslaggebruik van de back-upbestemming te monitoren, waaronder gebruikte grootte en gebruikspercentage van elke taak
 • Overzicht voor elke back-upversie met informatie over de brongrootte, vergroot formaat, gewijzigde gegevens van gedeelde mappen en gewijzigde toepassingsgegevens
 • Gedetailleerde logboeken van back-uptaken die voor controle geëxporteerd kunnen worden naar HTML-bestanden of CSV-bestanden
 • Configuratie van het aantal back-uptaken om overmatig gebruik van opslagruimte in het Synology NAS-geheugen te voorkomen

Affiliated Utility

Hyper Backup Explorer

Functies

 • Desktoptoepassing voor het doorbladeren of downloaden van back-upgegevens die lokaal, op Synology NAS en Synology C2 Storage zijn opgeslagen

Specificaties

 • Ondersteunde besturingssystemen:
  • Windows 7 en Windows 10
  • macOS X 10.13 en hoger
  • Ubuntu 18.04 en hoger (officieel ondersteunde versies)
 • Ondersteunt het bladeren van back-ups van meerdere versies in back-upbestandsindeling (.hbk and .bkpi)
 • Ondersteunt het zoeken met filters naar back-upgegevens in een enkele laag van mappen: Trefwoord, Bestandstype, Grootte (KB) en Datumbereik
 • Ondersteunt het downloaden van back-upbestanden naar een locatie
 • Ondersteunt het ophalen van gecodeerde back-upbestanden met coderingstechnologieën van militair niveau AES-256 en ECC Curve25519
 • Ondersteunt het ophalen van op Synology C2 Storage opgeslagen back-upbestanden

Beperkingen

 • Geback-upte LUN's kunnen niet in Hyper Backup Explorer worden doorbladerd en hersteld
 • Maximale padlengte van back-updoelen en opslaglocaties: (wanneer de limiet wordt bereikt, is het niet mogelijk om de bestanden in het pad te downloaden)
  • Windows: 32.767 tekens
  • macOS en Ubuntu: 4.095 tekens
 • Het kopiëren van symbolische koppelingen naar Windows-computers wordt niet ondersteund