Central Management System

DSM-versie

Central Management System

Functies

 • Serverbeheer en gezondheidsbewaking op systeemniveau maken het eenvoudig om meerdere servers te beheren
 • Groepsbeleid vergemakkelijkt het grootschalig instellen en beheren van servers
 • Gecentraliseerde meldingen en herinneringen aan systeemupdates om alle beheerde servers up-to-date te houden
 • Onmiddellijke updates van de ‘opslaggebruik’-status om afwijkingen efficiënt op te sporen
 • Weergave van gedetailleerde serverinformatie om administratief werk te vergemakkelijken

Specificaties

 • Laat een enkele CMS-host tot 10.000 servers beheren (capaciteit afhankelijk van productmodel)
 • Biedt een flexibel proces voor het toevoegen van servers
  • Maakt het eenvoudig om meerdere servers toe te voegen via IP-adres, QuickConnect, FQDN, of geïmporteerde serverlijsten
  • Maakt de installatie van DSM op beheerde servers mogelijk binnen het proces voor servertoevoeging
 • Biedt een gecentraliseerde weergave van de informatie op beheerde servers: netwerk, volumegebruik, schijf en pakket
 • Stelt beheerders in staat vooraf gedefinieerde acties uit te voeren op beheerde servers: uitschakelen van de server, opnieuw opstarten en Wake on Lan
 • Maakt het mogelijk servergroepen te maken en groepsbeleid aan te passen (bijv. bestandsservices, netwerkinstellingen en directoryservices) en de beleidsinstellingen toe te passen op de volledige servergroep
 • Stelt beheerders in staat het beheerbeleid af te stemmen op het niveau van alle servers, op groepsniveau of op individueel serverniveau
 • Ondersteunt het delegeren van beheerdersmachtigingen aan specifieke gebruikers of groepen in de CMS-host, en stelt gedelegeerde gebruikers in staat om specifieke servers of servergroepen te beheren
 • Toont de status van de opslagpools (op DSM 6.1 RAID Group/schijfgroep genaamd), volumes, schijven en gedeelde mappen
 • Centraliseert de meldingen voor de CMS-host en alle beheerde servers en laat toe dat de meldingen worden geëxporteerd voor administratief gebruik
 • Creëert gebeurtenislogboeken voor de beheerde servers en maakt het mogelijk deze logboeken te exporteren in CSV- of HTML-indeling
 • Biedt automatische herinneringen aan DSM- en pakketupdates en stelt beheerders in staat de instellingen te configureren om alleen belangrijke updates te ontvangen en alle beheerde servers centraal te updaten
 • Ondersteunt het in batches bijwerken van DSM en pakketten op de beheerde servers
 • Ondersteunt het bewaken van de pakketstatus op de beheerde servers
 • Ondersteunt het bewaken van de bestandsservicestatus (inclusief SMB, AFP, FTP, FTPS, NFS, SFTP, SSH, Telnet en rsync) op de beheerde servers
 • Ondersteunt het uitvoeren van aangepaste scripts op beheerde servers die via HTTPS zijn verbonden met de CMS-host
 • Ondersteunt back-up en herstel van het CMS-pakket via Hyper Backup

Beperkingen

 • Ondersteunde DSM-versies op de beheerde servers: DSM 6.2 of hoger. Let op het volgende:
  • Alleen beheerde servers met DSM 7.0 of hoger ondersteunen aangepaste scripts
  • Alleen CMS-hosts en beheerde servers met DSM 7.0 of hoger ondersteunen back-up en herstel via Hyper Backup
  • De CMS-host moet DSM 6.2.4 (of hoger) en CMS 2.1.4 uitvoeren om belangrijke DSM-updates en pakketupdates te beheren
 • Elke Synology NAS kan aan slechts één CMS-host worden toegevoegd voor beheer
 • De beheerniveaus van de gedelegeerde beheerders zijn afhankelijk van de gebruikersrechten
  • Gebruikers die tot de beheerdersgroep behoren, kunnen de instellingen van alle beheerde servers bekijken en wijzigen
  • Gebruikers die niet tot de beheerdersgroep behoren, kunnen alleen instellingen bekijken en wijzigen voor de beheerde servers waarvoor zij beheermachtigingen hebben
 • De acties voor opnieuw opstarten en afsluiten kunnen niet worden toegepast op beheerde servers die tot een Synology High Availability cluster behoren