Snapshot Replication

Snapshot Replication zorgt ervoor dat al uw gegevens en toepassingen, zoals bedrijfsgegevens in gedeelde mappen, virtuele machines in iSCSI LUN's, worden beschermd en beschikbaar blijven in geval van rampen.

Directe bescherming met snapshottechnologie

Door de beschikbaarheid van het Btrfs-bestandssysteem uit te breiden naar meer modellen is de Synology NAS voorzien van een gloednieuwe snapshottechnologie waarmee bestanden flexibel hersteld kunnen worden vanaf vaste momenten in het verleden door slechts een fractie van de opslagruimte en rekenkracht te gebruiken in vergelijking met een traditionele back-up.

Ondersteuningsdoel

Wel om de 5 minuten voor gedeelde mappen en om de 15 minuten voor iSCSI-LUN's.

Direct herstel

Beschikbaar voor gedeelde mappen en iSCSI-LUN's. Herstel een vorige versie in een paar seconden.

Uitgebreide replicatie

Flexibele replicatietopologie voor verschillende organisatiestructuren.

Flexibel uitgebreide replicatietopologie

Flexibele replicatietopologie voor verschillende bedrijfsstructuren

Actief/actief
Uitgebreide replicatie
Hub-to-spoke
One-to-many

Eenvoudig beheer

Self-service herstel

Herstel kan intuïtief verlopen met File Station of Windows Bestandsverkenner wanneer de gebruikers de juiste machtigingen hebben, zonder de tussenkomst van een systeemadministrator.

Bekijk het geheugengebruik door momentopnamen in een oogopslag

De rekenmachine voor momentopnamen biedt een transparant rapport over de opslagruimte die door momentopnamen in gedeelde mappen wordt ingenomen. IT-beheerders kunnen opslagruimte efficiënter benutten door grote momentopnamen te verwijderen.

Self-service herstel

Herstel kan intuïtief verlopen met File Station of Windows Bestandsverkenner wanneer de gebruikers de juiste machtigingen hebben, zonder de tussenkomst van een systeemadministrator.

Noodherstel voor virtualisatie-omgevingen

Bewuste snapshots van toepassingen voor virtuele werkdruk die op VMware en Hyper-V draaien voor gegarandeerde consistentie van de gegevens van virtuele machines. Bovendien vereenvoudigt de ondersteuning van VMware Site Recovery Manager het herstelproces doordat noodherstel rechtstreeks kan worden gestart via VMware vCenter Server.

Flexibele bewaar- en replicatiemethodes.

Snapshot Replication biedt een flexibele bewaar- en export/import-methode zodat u tijd, ruimte en bandbreedte kunt besparen voor uw replicaties.

  • Flexibel bewaarbeleid

    Een bewaarbeleid kan afzonderlijk worden ingesteld op de primaire server en de herstelserver om het gebruik van opslagruimte te optimaliseren.
  • Eerste replicatie exporteren/importeren

    De eerste replicatiegegevens kuknnen naar de herstelserver worden gestuurd met de importfunctie met een fysiek opslagapparaat, waardoor de lange wachttijd van de initiële replicatie over het netwerk wordt voorkomen.
  • Flexibel bewaarbeleid
  • Eerste replicatie exporteren/importeren
  1. 1
  2. 2

Krachtige beheertools

Naast de snapshotbeveiliging biedt Snapshot Replication ook geweldige tools voor systeemadministrators om de tijd in te korten die is vereist voor werkelijke failover en om elke replicatietaak doeltreffend op te volgen.

Verzekerd van herstel door een testfailover uit te voeren

Een testfailover kan periodiek worden uitgevoerd indien nodig om ervoor te zorgen dat de herstelprocedures werken zoals verwacht wanneer zich een echte ramp voordoet.

Rapporten voor gegevensoverdracht via WAN

Het rapport wordt gegenereerd voor elke replicatietaak, wat nuttig kan zijn voor de IT-beheerder om verder te evalueren en te optimaliseren voor de netwerkomgeving.