LDAP Server

DSM Sürümü

LDAP Server

Özellikler

 • Bir kuruluş içerisindeki kullanıcıların ve grupların kimliğini merkezi olarak güvenli hale getirir ve yönetir
 • Kimlik ve erişim denetimini otomatik hale getirip BT operasyonlarına entegre eder
 • Google Workspace Tek Oturum Açma ile entegre olarak kullanıcıların LDAP Server'da depolanan hesapları ve parolaları kullanarak Google Workspace hizmetlerine erişmesini sağlar
 • LDAP veri tabanını başka bir Synology LDAP Server ile gerçek zamanlı olarak senkronize eden salt okunur bir LDAP sunucusu olan Consumer sunucusunu destekler
 • LDAP kullanıcılarının, aynı LDAP dizinindeki Synology NAS istemcilerinde parolalarını değiştirmesine olanak tanır
 • LDAP veri tabanının zamanlanmış yedekleme ve geri yükleme işlemlerini destekler

Teknik Özellikler

 • LDAP sürüm 3'e (RFC2251) dayanır
 • Maksimum kullanıcı sayısı: 20.000
 • Maksimum grup sayısı: 20.000
 • Desteklenen LDAP istemcileri: Linux ve macOS
 • Kullanıcıların .csv dosyaları yoluyla toplu olarak içe aktarılmasını destekler
 • Gömülü grupları destekler
 • LDAP dizin yapılandırmalarını Hyper Backup yoluyla yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler
 • Tüm LDAP kullanıcıları "users" grubuna aittir
 • Sistem tarafından ayrılan aşağıdaki kullanıcılar ve gruplar silinemez:
  • Varsayılan kullanıcılar: "admin"
  • Varsayılan gruplar: "administrators", "users", "Directory Operators", "Directory Clients", "Directory Consumers"
 • Consumer sunucularını ayarlamak için yapılandırılan LDAP kullanıcılarını gruplandırma şekli:
  • Bu kullanıcıları "Directory Consumers" grubuna ekleyin
  • Bu kullanıcılar "Directory Operators" ve "Directory Clients" gruplarına eklenmemelidir

Sınırlamalar

 • Consumer sunucusu yalnızca Synology LDAP Server tarafından oluşturulan Provider/Consumer sunucusuna katılmayı destekler