Informacja o wycofaniu pakietu Cloud Station Suite

Informacja o wycofaniu pakietu Cloud Station Suite

Dzięki Cloud Station Suite każda zmiana wprowadzona w plikach będzie automatycznie synchronizowana z pozostałymi urządzeniami, takimi jak komputery PC, urządzenia mobilne czy inne systemy Synology NAS, a dodatkowo zachowywane będą różne wersje danych, co umożliwi odzyskanie plików z dowolnego punktu w czasie.

Aplikacja Cloud Station Server zostanie zastąpiona nową aplikacją Synology Drive Server

Oprócz wszystkich funkcji oferowanych przez Cloud Station Server, zaletami serwera Synology Drive Server jest również uniwersalny portal internetowy, zoptymalizowana wydajność synchronizacji plików i obsługa współpracy plików. Zalecamy uaktualnienie do aplikacji Synology Drive Server w celu bezproblemowej migracji aplikacji.

Synchronizacja plików

Cloud Station Suite oferuje funkcje synchronizacji selektywnej i edycji w trybie offline, pozwalające na płynną synchronizację plików z różnymi urządzeniami podłączonymi do internetu. Zależnie od wymagań, użytkownicy mogą wybrać synchronizację jednokierunkową lub dwukierunkową.

  • Selektywna synchronizacja

    Ta funkcja umożliwia synchronizację plików z określonymi urządzeniami, zgodnie z formatem lub rozmiarem plików. Na przykład można synchronizować krytyczne pliki o małych rozmiarach tylko z urządzeniami mobilnymi, a duże pliki z serwerem DiskStation, co pozwala na elastyczne wykorzystanie pamięci.
  • Edycja offline

    Wszystkie zmiany wprowadzane podczas edycji offline zostaną zsynchronizowane z rozwiązaniem Cloud Station po ponownym połączeniu się urządzenia z internetem. Przykładowo, adnotacje tworzone w plikach PDF przy użyciu DS Cloud w trybie offline zostaną zsynchronizowane z innymi urządzeniami po ponownym nawiązaniu połączenia internetowego.
Synchronizacja plików

Cloud Station Suite w Synology NAS

Umożliwia łatwe zarządzanie bezpieczną i intuicyjną chmurą prywatną.

Cloud Station Suite w Synology NAS

Przechowywanie wersji plików

Zachowywane będą historyczne wersje pojedynczego pliku, aby umożliwić użytkownikom ich przywrócenie do określonego punktu w czasie. Inteligentna obsługa wersji zachowuje tylko najważniejsze wersje plików, dając użytkownikom możliwość dalszego cofnięcia się w czasie.

Przywracanie do określonego punktu w czasie

Eksplorator wersji umożliwia wyświetlanie historycznych wersji danych objętych kopią zapasową. Nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak uszkodzenie sprzętu czy ataki ransomware, możesz łatwo przywróć pliki do określonego punktu w czasie, za pomocą kilku kliknięć.

Dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników

Obsługa weryfikacji 2-etapowej uniemożliwia przestępcom wykorzystanie słabych lub skradzionych haseł i uzyskanie dostępu do wrażliwych danych zapisanych w Cloud Station, co oznacza pełną ochronę Twoich danych.

Szyfrowanie i kompresja

Wyposażone w dopracowaną i zaawansowaną funkcję szyfrowania rozwiązanie Cloud Station zapewnia bezpieczne przechowywanie Twoich danych. Ponadto, możliwe jest zminimalizowanie zużycia zasobów dzięki kompresji danych zapisanych w wolumenach folderów współdzielonych Btrfs.

Monitorowanie i zarządzanie

Cloud Station Suite udostępnia szczegółowe logi i narzędzia umożliwiające administratorom monitorowanie różnych zadań i zarządzanie nimi.

Logi synchronizacji

Każdy pakiet Cloud Station Suite oferuje logi umożliwiające śledzenie tego, kto dokonał edycji, usunął lub przywrócił określony plik z danego urządzenia, w przypadku gdy nad jednym plikiem pracuje kilka osób.

Uprawnienia dostępu do urządzeń

Możliwe jest przypisywanie uprawnień dostępu grupom użytkowników i adresom IP, dzięki czemu administratorzy mogą zezwolić użytkownikom na dostęp do Cloud Station, tylko jeżeli ich urządzenia są podłączone do konkretnej sieci, na przykład intranetu czy VPN.

Uprawnienie dostępu do plików

Dzięki liście kontroli dostępu systemu Windows (ACL) można określić szczegółowe uprawnienia dostępu oraz ustawić uprawnienia odczytu/zapisu i administracji użytkowników w odniesieniu do poszczególnych plików. Pozwala to na synchronizację plików z komputerami PC i urządzeniami mobilnymi zgodnie z wprowadzonymi konfiguracjami.

Kontrola przepustowości

Limit prędkości pozwala administratorom na kontrolowanie maksymalnego wykorzystania przepustowości dla każdego użytkownika lub grupy, ograniczając spadek prędkości przy nasilonym ruchu sieciowym.

Powiadomienia na bieżąco

W przypadku określonych zdarzeń lub błędów oparty na DSM serwer Cloud Station ShareSync będą wysyłać wiadomości e-mail oraz powiadomienia pulpitu DSM do administratorów oraz użytkowników.