Synology Rail Kit RKS-03

Synology Rail Kit RKS-03

Thanh ray trượt cho rackmount server của Synology

RKS-03
RKS-03

Synology Rail Kit RKS-03 giúp bạn dễ dàng bảo trì các dòng sản phẩm rackmount của Synology. RKS-03 được Synology bảo hành 1 năm.

Yêu cầu khi lắp đặt

 1. Chiều rộng trụ gắn phải bằng hoặc lớn hơn 450 mm
 2. Chiều rộng panel phải bằng hoặc lớn hơn 480 mm
 3. Rack mounting depth: 670 mm sang 940 mm
 4. Hỗ trợ lỗ gắn giá đỡ:
  • lỗ vuông: tối thiểu9.5 mm x 9.5 mm
  • lỗ tròn: tối thiểu7.1 mm

RKS-03 RKS-03

Khả năng tương thích

 • HD series:HD6500
 • 22 series:RX6022sas

Lưu ý:

 1. Mỗi thiết bị HD6500/RX6022sas đều đã được trang bị RKS-03 Rail Kit.