Synology Rail Kit RKM114

Synology Rail Kit RKM114

Giải pháp thanh ray cố định cho Synology RackStation

RKM114
RKM114

Synology Rail Kit RKM114 (có gắn bộ thanh ray) là giải pháp thanh ray cố định với thiết kế lắp đặt dễ dàng và hỗ trợ hầu hết các mẫu RackStation 1U của Synology. RKM114 được hỗ trợ bảo hành giới hạn 1 năm của Synology.

Thông số kỹ thuật vật lý cho Synology RKM114

 1. Chiều rộng trụ gắn phải bằng hoặc lớn hơn 450 mm
 2. Chiều rộng panel phải bằng hoặc lớn hơn 480 mm
 3. Rack mounting depth: 570 mm sang 720 mm, 570 mm sang 810 mm

RKM114 RKM114

Khả năng tương thích

Rack mounting depth: 570 mm sang 720 mm

 • 22 series:RS422+
 • 21 series:RS1221+
 • 19 series:RS1219+
 • 18 series:RX418

Rack mounting depth: 570 mm sang 810 mm

 • 22 series:RS822RP+, RS822+
 • 20 series:RS820RP+, RS820+
 • 19 series:RS1619xs+
 • 18 series:RS818RP+, RS818+
 • 15 series:RS815RP+, RS815+