Demo và yêu cầu tư vấn

Bạn có thắc mắc? Các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi có thể đưa ra minh họa cụ thể và gợi ý giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức của bạn.

  • Minh họa kỹ thuật
  • Đánh giá và hoạch định giải pháp
  • Giá cả và khuyến nghị

Tìm thiết bị Synology phù hợp cho doanh nghiệp

Chúng tôi có nhiều lựa chọn từ terabyte đến petabyte

Nơi mua

Tìm đối tác bán sản phẩm Synology tại địa phương hoặc trực tuyến