ติดต่อเรา

เลือกประเภทของคำถามและติดต่อกับเรา

สำนักงานของ Synology

ดูรายละเอียดของสำนักงานสาขาต่างๆ ของ Synology ทั่วโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

หมายเหตุ:

Synology จะไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  1. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ RAM ของบริษัทอื่น หรือการใช้ไดรฟ์หรือการ์ด PCIe ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์
  2. ผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน: โปรดดูคอลัมน์ "อัปเดต DSM" ในหน้าสถานะการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
  3. ผลิตภัณฑ์ถูกแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Synology ก่อน
  4. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของแท้จาก Synology