ความมุ่งมั่นของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของเรา นอกจากการทำตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตามแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WCAG) ของ World Wide Web Consortium แล้ว เรายังมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้และถูกต้องอีกด้วย

เว็บไซต์ที่เข้าถึงได้

เพื่อให้รวมเป็นหนึ่งเดียว เรามั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงหน้าเว็บของเราได้ไม่ว่าจะผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ใด

ตัวอย่างเช่น การจัดข้อความให้พอดีกับหน้าจอและการนาวิเกตเฉพาะมือถือช่วยให้เว็บไซต์ของเราค้นหาและอ่านได้ง่าย ไม่ว่าขนาดของอุปกรณ์หรือความละเอียดจะเป็นอย่างไร

นอกจากนี้เรายังมีการทดสอบหน้าเว็บเป็นประจำด้วยซอฟต์แวร์การเข้าถึงยอดนิยม และอำนวยความสะดวกให้การนาวิเกตและการเข้าถึงเนื้อหาด้วยวิธีทางเลือกต่าง ๆ

เนื้อหาที่ชัดเจน

เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนรายละเอียดทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำแนะนำที่เข้าใจได้ง่าย ทีมของเรามุ่งเน้นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุข้อมูลจำเพาะอย่างชัดเจน และมีการแสดงข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โอกาสที่เท่าเทียมกัน

Synology เป็นผู้ว่าจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม เราจะไม่เลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ เพศ ความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรืออายุ ในปฏิสัมพันธ์กับพนักงานหรือคู่ค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำติชม

Synology มุ่งมั่นในการสร้างเว็บไซต์ให้ตรงตามข้อกำหนดระดับ A ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง WCAG 2.1 เรายินดีรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุง

มีคำติชมเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือไม่? ติดต่อเรา