Release Notes for Proxy Server

Proxy Server tillhandahåller cachning och åtkomstkontroll för HTTP-baserade tjänster. När en användare gör en HTTP-förfrågan, hämtar Proxy Server cachad innehåll från din Synology NAS, vilket effektivt snabbar upp tjänster och sparar tid. Proxy Server kan också neka användare från att få åtkomst till begränsade webbtjänster, vilket håller ditt nätverk säkert och produktivt.

Version: 5.2.0-1203


(2023-04-25)

Compatibility & Installation

 1. Proxy Server 5.2.0 requires DSM 7.2 and above.

Fixed Issues

 1. Fixed multiple security vulnerabilities (CVE-2021-46784, CVE-2022-41317).
 2. Minor bug fixes.

Version: 5.2.0-1103


(2022-02-17)

Compatibility & Installation

 1. Proxy Server 5.2.0 requires DSM 7.1 or above.

What's New

 1. Updated to Squid 5.2.0.

Fixed Issues

 1. Minor bug fixes.

Version: 3.5.28-1033


(2021-06-01)

Compatibility and Installation

 1. Updated to be compatible with DSM 7.0.

Version: 3.5.24-0182


(2018-05-23)

Thai user interface is now available.

Version: 3.5.24-0181


(2018-03-20)

Minor bug fixes

Version: 3.5.24-0180


(2017-12-13)
 1. Optimized storage space usage by rotating cache logs periodically.

Version: 3.5.24-0179


(2017-10-05)
 1. Enhanced stability by updating to Squid 3.5.24.
 2. Minor bug fixes.

Version: 3.4.11-0177


(2017-07-26)
 1. Enhanced overall system stability.

Version: 3.4.11-0176


(2017-01-04)

Fixed two security vulnerability (CVE-2016-10002, CVE-2016-10003).

Version: 3.4.11-0174


(2016-08-22)
 1. Improved overall stability.

Version: 3.4.11-0173


(2016-06-06)
 1. Fixed several security issues: CVE-2016-4554, CVE-2016-4555, CVE-2016-4556, CVE-2016-4553, CVE-2016-2569, CVE-2016-2570, CVE-2016-2571, CVE-2016-2572

Version: 3.4.11-0170


(2016-03-24)
 1. Upgraded to be compatible with DSM 6.0.

Version: 5.2.0-1203


(2023-04-25)

Compatibility & Installation

 1. Proxy Server 5.2.0 requires DSM 7.2 and above.

Fixed Issues

 1. Fixed multiple security vulnerabilities (CVE-2021-46784, CVE-2022-41317).
 2. Minor bug fixes.

Version: 5.2.0-1103


(2022-02-17)

Compatibility & Installation

 1. Proxy Server 5.2.0 requires DSM 7.1 or above.

What's New

 1. Updated to Squid 5.2.0.

Fixed Issues

 1. Minor bug fixes.

Version: 3.5.28-1033


(2021-06-01)

Compatibility and Installation

 1. Updated to be compatible with DSM 7.0.

Version: 3.5.24-0182


(2018-05-23)

Thai user interface is now available.

Version: 3.5.24-0181


(2018-03-20)

Minor bug fixes

Version: 3.5.24-0180


(2017-12-13)
 1. Optimized storage space usage by rotating cache logs periodically.

Version: 3.5.24-0179


(2017-10-05)
 1. Enhanced stability by updating to Squid 3.5.24.
 2. Minor bug fixes.

Version: 3.4.11-0177


(2017-07-26)
 1. Enhanced overall system stability.

Version: 3.4.11-0176


(2017-01-04)

Fixed two security vulnerability (CVE-2016-10002, CVE-2016-10003).

Version: 3.4.11-0174


(2016-08-22)
 1. Improved overall stability.

Version: 3.4.11-0173


(2016-06-06)
 1. Fixed several security issues: CVE-2016-4554, CVE-2016-4555, CVE-2016-4556, CVE-2016-4553, CVE-2016-2569, CVE-2016-2570, CVE-2016-2571, CVE-2016-2572

Version: 3.4.11-0035


(2016-04-28)
 1. Fixed an issue where warning logs could not be displayed correctly.

Version: 3.4.11-0170


(2016-03-24)
 1. Upgraded to be compatible with DSM 6.0.

Version: 3.4.11-0034


(2015-12-10)

This is the initial release to add support for DS216play.

Version: 3.4.11-0030


(2015-05-12)
 1. Upgraded Squid to 3.4.11.
 2. Optimized memory allocation.
 3. Minor bug fixes.

Version: 3.4.3-0024


(2014-12-16)
 1. Enhanced security.
 2. Minor bug fixes.

Version: 3.4.3-0022


(2014-12-09)
 1. This is the initial release for the package.