New Taipei Citys förvaltning

Efter att ha tagit steget från förvaltningsområde till kommun 2010 har New Taipei City, som är den mest folktäta av alla städer i Taiwan, varit beslutsamma i att ge sina invånare offentlig service. För att skynda på den administrativa processen i den offentliga verksamheten lanserade förvaltningen i New Taipei City ett molnbaserat arkivsystem i november 2011, genom att införa Synology:s nätverksanslutna lagring (NAS, Network Attached Storage), vilket möjliggör enkel tillgång till data över nätverket, enkelt handhavande och större flexibilitet i administrationen av systemets serverdel.

Utmaningen

Yong-Huang Kao, chef för förvaltningens informationscenter i New Taipei City, rapporterade att nästan alla offentliga sektorer står inför problemet att hålla takten med efterfrågan för datalagring och fildelning. Förvaltningen i New Taipei City var inte förskonade från problemet. Stadens omoderna filsystem kunde inte längre uppfylla kvalitetskraven när det ställdes inför de växande kraven på serviceomfattning. Brister i behörighetshanteringen gjorde också att användare och IT-personal fick problem med bristande dataöverensstämmelse. Fast besluten att lösa problemet en gång för alla började direktör Kao att leta efter lösningar att ersätta de gamla systemen, med ökad effektivitet för IT-tjänsterna som mål.

Lösningen

Efter att ha undersökt de lösningar som fanns på marknaden beslöt New Taipei City att satsa på två uppsättningar av Synology:s lagringslösning RS10613xs+, för att bygga sin egen privata molnlösning. Jämfört med den ursprungliga filservern ger RS10613xs+ inte bara bättre prestanda för pengarna utan även intuitiva metoder för filåtkomst. CIFS-protokollet är inte det enda sättet att komma åt filer på servern. Synology:s nätverksanslutna lagringsserver (NAS, Network Attached Storage) tjänstgör som en virtuell nätverksenhet som går att komma åt med LAN eller med andra flexibla sätt för åtkomst till webbgränssnittet. Fritt tillgängliga mobilappar, t.ex. DS file, ger ökade möjligheter att dela filer mellan människor. Tid- och utrymmesbegränsningar kan elimineras.

Bland de NAS-servrar som var kandidater så skiljer sig Synology RS10613xs+ från mängden. Den nätverksanslutna lagringsservern skiljer sig från mängden då den har den största förmågan att betjäna de flesta antalet användare. Stödet från Kao och flertalet andra med erfarenhet av Synology NAS-lösningar, tillsammans med betydande erkännande av Synology:s driftsäkerhet, regelbundna OS-uppdateringar och dedikerad support, gjorde att förvaltningen i New Taipei City valde att satsa på Synology NAS-server som sin filserver. 

Implementeringen av Synology RS10613xs+ har förbättrat förvaltningen i New Taipei Citys servicekapacitet. Enheten tjänstgör som den huvudsakliga filserver för personal hos New Taipei City. Den webbaserade File Station har kapacitet att betjäna som mest 4 000 personer online. “Enkel administration av IT-utrustningen är en av de avgörande faktorerna när ett inköpsbeslut tas. Det intuitiva gränssnittet och flertalet administrationsverktyg sänker ingångströskeln och är perfekta för att förbättra systemets totala prestanda”, tillade Kao. I och med att de komplexa faktorerna döljs vid konfigureringen av Synology NAS-server, blir allokeringen av resurser för IT-administration enkel. 

Alla Synology NAS-servrar har nätverkssäkerhetskopieringsfunktioner. Data på en RS10613xs+ lagras på så vis i ytterligare en NAS DS3611xs. Säkerhetskopieringsuppgiften slutförs med Time Backup, en unik säkerhetskopieringsfunktion som utvecklats av Synology. Den här applikationen utför regelbundna säkerhetskopieringar och behåller en samling versioner av säkerhetskopia. Användare kan mycket enkelt återställa en utvald fil eller mapp till den tidigare version. Det intuitiva webbgränssnittet har också inbyggt stöd för Windows ACL och ger administratörer möjlighet att konfigurera upp till 13 avancerade åtkomsträttigheter direkt i webbgränssnittet. Dessutom erbjuder DSM regelbundna uppdateringar för att förbättra användbarheten vid hantering. 

Med trenden ta med din egen enhet (BYOD, Bring Your Own Device) på frammarsch på arbetsplatser kan Synology NAS hanteras på valfri konventionell mobilenhet. Därifrån går det att övervaka lagringen och starta tjänster på distans för att sköta molnbaserade funktioner och administrera mobilt.

Fördelarna

Kao delgav oss sina tankebanor: ”Innan vi använde oss av RS10613xs+ var det i stort sett ett omöjligt uppdrag att åstadkomma effektiv datahantering på den tidigare filservern.” "Åtkomsträttigheter var komplicerat och det var svårt att ha en ordentlig hantering." Att införa användandet av de nya filservrarna var en möjlighet för personal att på nytt utvärdera sin egen användning av lagringsresursen och förstå hur de i framtiden kunde hantera sina data mer effektivt. “Enkel hantering av användares privilegium gör att användningen av arkivsystemet flyter på smidigt. Teammedlemmars arbetseffektivitet har även blivit avsevärt högre tack vara Synology NAS-servers mobila åtkomlighet”, lade Kao till.

Förvaltningen i New Taipei Citys införande av Synology NAS fick ett positivt mottagande av personal och dess undersektorer. Informationscentret planerar att utöka lagringsenheten för ökande antalet krav och ge fler användare möjlighet att uppleva den bekvämlighet som Synology NAS-servrar för med sig.

Rekommenderade modeller

  • RS10613xs+
  • DS3611xs

Recommended Features

  • Förhållande högt pris/prestanda; stabil och tillförlitlig
  • Flexibla fildelningsfunktioner Nätverkssäkerhetskopiering och flera säkerhetskopior
  • Användarvänliga hanteringsgränssnitt
Kan du inte bestämma dig för en produkt? Diskutera med försäljningexperter gällande ditt företags behov