Vårt åtagande

Vi vill skapa en webbplatsupplevelse som är tillgänglig för alla. Utöver att följa bästa praxis i enlighet med WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidelines) som sammanställts av World Wide Web Consortium strävar vi även efter att tillhandahålla informativt och korrekt innehåll.

Användarvänliga webbplatser

Våra webbplatser är tillgängliga för alla, oavsett vilket medie eller vilken enhet som används.

Vi använder till exempel textflödesomformning och mobilanpassad navigering, så att webbplatsen är enkel att navigera, oavsett enhets- eller upplösningsstorlek.

Vi testar regelbundet våra webbplatser med vanligt förekommande tillgänglighetsprogramvara för att kunna erbjuda navigering och innehållsåtkomst på flera sätt.

Lättförståeligt innehåll

Vi strävar efter att förenkla de komplexa tekniska uppgifterna till lättförståeliga anvisningar. Våra team gör sitt yttersta för att säkerställa att specifikationerna och begränsningarna anges på ett tydligt sätt, så att så många som möjligt kan ta del av våra produkter.

Lika möjligheter

Synology är en arbetsplats som främjar lika möjligheter. Vi diskriminerar inte på grund av ras, hudfärg, religion, nationellt ursprung, kön, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller ålder i relation till befintliga eller potentiella medarbetare eller partners.

Efterlevnad och feedback

Synology strävar efter att följa efterlevnadskraven i enlighet med WCAG 2.1-riktlinjerna till fullo på vår webbplats. Vi tar gärna emot förbättringsförslag!

Har du synpunkter angående tillgänglighet? Kontakta oss