DiskStation Manager 6.1

DSM ciągle ewoluuje, aby pomóc Twojej firmie radzić sobie z nowymi wyzwaniami. W bieżącej wersji została usprawniona efektywność zarządzania IT dzięki serwerowi Active Directory Server, poprawiona wydajność za pośrednictwem natychmiastowego kopiowania po stronie serwera SMB, zwiększona niezawodność dzięki funkcji automatycznego naprawiania plików. Dostępne są też usprawnienia stabilności i bezpieczeństwa i nie tylko.

System plików Btrfs

Ewolucja systemu plików nowej generacji

W systemie DSM 6.1 system plików Btrfs oferuje bardziej zaawansowane funkcje zapewniające obsługę szerszej gamy modeli. Dowiedz się więcej o systemie plików Btrfs

Automatyczne naprawianie plików

System plików Btrfs umożliwia automatyczne wykrywanie uszkodzonych plików (niezauważone uszkodzenia danych) dzięki kopii lustrzanej metadanych i odzyskiwanie uszkodzonych danych przy użyciu obsługiwanych wolumenów RAID, w tym RAID 1, 5, 6, 10, F1 i SHR.

Natychmiastowe kopiowanie po stronie serwera SMB

Standardowy proces kopiowania po stronie serwera SMB wymaga czasu, nawet gdy jest to kopiowanie w ramach jednego wolumenu. Dzięki technologii szybkiego klonowania systemu plików Btrfs można błyskawicznie kopiować pliki przez protokół SMB na komputerze, jeżeli źródło i miejsce docelowe są na tym samym wolumenie Btrfs.

Obsługa nowych modeli przez Btrfs

System DSM 6.1 umożliwia korzystanie z systemu plików Btrfs na większej liczbie modeli serwerów Synology NAS. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji systemu plików nowej generacji. Dowiedz się więcej o modelach stosujących system Btrfs

Szyfrowanie folderów udostępnionych

Elastyczna, ale niezawodna ochrona danych

Szyfruj istniejące od początku foldery współdzielone, w tym folder homes, kiedykolwiek potrzebujesz. Menedżer kluczy umożliwia wykorzystywanie urządzenia pamięci masowej USB jako klucza fizycznego służącego do automatycznego montowania szyfrowanych folderów współdzielonych, dzięki czemu nie trzeba pamiętać wszystkich kluczy szyfrowania.

Serwer Active Directory Server

Wszechstronne narzędzie do zarządzania użytkownikami i zasobami

Serwer Synology NAS może pełnić rolę kontrolera domeny. Można usprawnić usługi konserwacji IT przez utworzenie zasad automatycznej instalacji pewnych aktualizacji oprogramowania lub systemu na wszystkich komputerach pracowników bez potrzeby zajmowania się każdym z nich oddzielnie. Obejrzyj samouczek wideo

USB Copy 2.0

Kopiuj dane między serwerem Synology NAS a urządzeniami pamięci USB/SD

Urządzenie USB Copy oferuje kilka prostych ustawień pozwalających na automatycznie kopiowane plików i folderów z serwera Synology NAS do podłączonego urządzenia pamięci USB/SD i na odwrót. Po podłączeniu urządzenia USB/SD do serwera NAS dane można od razu przesyłać i umieszczać w kopii zapasowej. Dowiedz się więcej o urządzeniu USB Copy 2.0

Monitor zasobów

Wyświetl użycie zasobów

Wygeneruj szczegółowy raport na temat działających aplikacji zawierający informacje o ich czasie uruchomienia i użyciu sprzętu. Alarm wydajności2 to nowe narzędzie, które wysyła ostrzeżenia związane z użyciem zasobów, pomagając administratorom IT szybko podjąć odpowiednie kroki.

Snapshot Replication

Replikacja, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w celu zapewnienia dostępności danych

Dostępne w systemie DSM 6.1 rozwiązanie Snapshot Replication wprowadza możliwość replikacji udostępnionych folderów szyfrowanych, z której skorzystają firmy wymagające szczególnej ochrony danych. Oferuje ono również dodatkową warstwę ochrony w postaci lokalnej replikacji oraz możliwość automatycznego przerywania i wznawiania procesu replikacji w celu efektywnego wykorzystania pasma sieci. Dowiedz się więcej o Snapshot Replication

Snapshot Replication

Replikacja, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w celu zapewnienia dostępności danych

Dostępne w systemie DSM 6.1 rozwiązanie Snapshot Replication wprowadza możliwość replikacji udostępnionych folderów szyfrowanych, z której skorzystają firmy wymagające szczególnej ochrony danych. Oferuje ono również dodatkową warstwę ochrony w postaci lokalnej replikacji oraz możliwość automatycznego przerywania i wznawiania procesu replikacji w celu efektywnego wykorzystania pasma sieci. Dowiedz się więcej o Snapshot Replication

SMI-S Provider

Zarządzaj urządzeniami pamięci z poziomu jednego punktu wejścia

Całkowicie nowy pakiet zoptymalizowany pod kątem programu System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) firmy Microsoft umożliwia administratorowi IT takie zarządzanie wieloma serwerami Synology NAS, jakie odbywa się w przypadku węzłów pamięci, za pośrednictwem scentralizowanego interfejsu SCVMM. Wykaz modeli znajduje się tutaj.

Time Machine

Wypróbuj to elastyczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w najnowszym systemie macOS

Od teraz można wyznaczać wiele folderów udostępnionych z konkretnymi limitami użycia (dostępne na woluminach Btrfs), które będą używane jako miejsca docelowe kopii zapasowych, zapobiegając nieupoważnionemu dostępowi lub nadmiernej pojemności. Ponadto protokół SMB jest teraz obsługiwany na urządzeniu Time Machine w systemie macOS Sierra..

Aplikacja Storage Manager z Seagate IronWolfTM Health Management

Efektywnie monitoruj stan Twoich dysków IronWolf na Synology NAS

Aplikacja Storage Manager jest teraz zintegrowana z IronWolf Health Management firmy Seagate, zapewniając monitorowanie na żywo stanu napędu oraz sugerowane działania, równocześnie przewidując z większą dokładnością awarię dysku. Iron Health Management dąży do zminimalizowania wpływu na kondycję dysków i zmniejszenia prawdopodobieństwa katastrofalnej utraty danych z powodu ekstremalnych czynników eksploatacyjnych i środowiskowych.3

Więcej funkcji

 • Rozszerzona obsługa RAID F1: Macierz RAID F1 jest teraz dostępna dla większej liczby modeli serwerów Synology NAS, dzięki czemu na wszystkich pamięciach flash można korzystać z macierzy RAID nowego typu.
 • Aktualizacja systemu SMB 4.4: Obsługuje rzadkie pliki, oszczędza miejsce podczas archiwizowania plików obrazu maszyn wirtualnych.4
 • Grupa zagnieżdżona na serwerze Directory Server: Na serwerze Directory Server włączono obsługę architektury grup zagnieżdżonych, co umożliwia intuicyjniejsze i łatwiejsze zarządzanie przez użytkownika.
 • Uwierzytelnianie offline na serwerze Radius Server: Nowe uwierzytelnianie offline wykorzystuje mechanizm pamięci podręcznej, dzięki czemu możesz logować się nawet wtedy, gdy serwer domeny Active Directory jest tymczasowo odłączony od internetu.
 • Migracja z dysku SHR-1 do SHR-2: Migracja z dysku SHR-1 (nadmiarowość danych na poziomie jednego dysku) do SHR-2 (nadmiarowość danych na poziomie dwóch dysków) zapewnia większą elastyczność, jeśli chodzi o rozszerzanie pamięci, i lepszą ochronę danych.
 • Podpis kodu systemu DSM: Podobnie do blokowania aplikacji z niezaufanych źródeł na telefonach, serwer Synology NAS może również blokować poprawki systemu DSM, które mają nieprawidłowy podpis kodu. Zapewnia to dodatkową warstwę bezpieczeństwa przechowywanych danych.
 • Automatyczne naprawianie pakietów w Centrum pakietów: Jeżeli jakieś pakiety przestaną działać po uaktualnieniu systemu DSM i wymagana jest ich aktualizacja, możliwe jest teraz ich automatyczne naprawienie w trakcie uaktualniania w celu zapewnienia bezproblemowego procesu.

Uwagi:
_____

 1. Uniwersalne wyszukiwanie (Universal Search) nie jest obsługiwane przez modele NVR216 i EDS14.
 2. Funkcja dostępna tylko w wybranych modelach. Szczegółowy opis znajduje się w informacjach o wydaniu.
 3. Usługa IronWolf Health Management jest dostępna na wybranych dyskach Seagate IronWolf i IronWolf Pro.
 4. Dotyczy wyłącznie wybranych modeli.