Nasze zaangażowanie

Chcemy, aby nasza strona internetowa była dostępna dla wszystkich bez wyjątku. Oprócz przestrzegania najlepszych praktyk określonych w wytycznych dotyczących dostępności WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) organizacji World Wide Web Consortium, dokładamy również wszelkich starań, aby nasze treści były przydatne i aktualne.

Strona internetowa dostępna dla wszystkich

Aby wspierać inkluzywność, upewniamy się, że nasze strony internetowe są dostępne dla każdego, niezależnie od używanego nośnika lub urządzenia.

Na przykład funkcja ponownego skalowania tekstu i nawigacja dla urządzeń przenośnych ułatwiają przeglądanie i czytanie naszej strony internetowej, niezależnie od rozmiaru urządzenia i rozdzielczości.

Regularnie testujemy również nasze strony internetowe przy użyciu popularnego oprogramowania zwiększającego dostępność, ułatwiającego nawigację i dostęp do zawartości za pomocą alternatywnych środków.

Zrozumiała zawartość

Staramy się uprościć skomplikowane szczegóły techniczne w proste do zrozumienia instrukcje. Nasze zespoły są odpowiedzialne za zapewnienie czytelności specyfikacji i jasne wypunktowanie ograniczeń, aby jak największa liczba osób mogła czerpać korzyści z naszych produktów.

Równe szanse

Firma Synology jest pracodawcą dbającym o równe szanse. W naszych kontaktach z obecnymi lub przyszłymi pracownikami lub partnerami nie dyskryminujemy ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe, płeć, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną ani wiek.

Zgodność z przepisami i informacje zwrotne

Firma Synology dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszej witrynie internetowej zgodność na poziomie A w ramach wytycznych WCAG 2.1. Z zadowoleniem przyjmiemy wszelkie sugestie dotyczące usprawnień.

Chcesz się podzielić opinią na temat dostępności? Kontakt z nami