Rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych

Rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych

Nasze podstawowe aplikacje do tworzenia kopii zapasowych umożliwiają ochronę większej liczby urządzeń, usług online i aplikacji DSM oraz oferują nowe sposoby zabezpieczania zadań tworzenia kopii zapasowych.

Oferta pełnej ochrony danych

synology-nas

Oferta pełnej ochrony danych

synology-icon

Active Backup for Business

Bezlicencyjne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych wszystkich komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych.

synology-icon

Active Backup for Microsoft 365
Active Backup for Google Workspace

Kompleksowe tworzenie kopii zapasowych plików, skrzynek pocztowych i aplikacji SaaS w chmurze.

synology-icon

Hyper Backup

Niezawodne, elastyczne i wydajne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych wszystkich danych przechowywanych na serwerze Synology NAS.

synology-icon

Active Backup for Business

synology-icon

Ochrona systemu Linux

Twórz kopie zapasowe komputerów z systemami Ubuntu, Red Hat i innymi dystrybucjami systemu Linux, korzystając z nowego programu Active Backup for Business Agent for Linux. Elastyczne opcje odzyskiwania umożliwiają przywracanie pojedynczych plików lub uruchamianie obrazów jako maszyny wirtualnej. Więcej informacji

synology-icon

Szyfrowanie AES-256

Chroń poufne pliki za pomocą nowego szyfrowania AES-256 dla wszystkich danych kopii zapasowych na serwerze Synology NAS. Chroń nieużywane dane przed cyfrowymi naruszeniami lub fizyczną kradzieżą. Więcej informacji

synology-icon

Migracja funkcji natychmiastowego przywracania

Maszyny natychmiastowo przywracane i uruchamiane w programie Synology Virtual Machine Manager (VMM) można teraz za pomocą jednego kliknięcia przenieść z powrotem do oryginalnych monitorów maszyny wirtualnej.

synology-icon

Active Backup for Microsoft 365
Active Backup for Google Workspace

synology-icon

Migracja istniejących zadań

Zachowaj kopie danych kopii zapasowej na innym serwerze Synology NAS za pomocą funkcji Snapshot Replicationi bezproblemowo migruj zadania tworzenia kopii zapasowych za pomocą nowej funkcji ponownego łączenia zadań.

synology-icon

Chroń grupy Microsoft Groups

Pełna ochrona rozwiązania Microsoft Groups, w tym kalendarzy grupowych i skrzynek pocztowych. Zaznacz grupy, które chcesz chronić, a nowo wykryci członkowie grupy będą dodawani automatycznie.

synology-icon

Przywracanie całych skrzynek pocztowych

Odzyskiwanie całych skrzynek pocztowych Google i Microsoft 365 za pomocą jednego kliknięcia. Nie ma potrzeby wybierać poszczególnych folderów poczty e-mail ani etykiet do przywrócenia.

synology-icon

Hyper Backup

Funkcja Hyper Backup obsługuje teraz tworzenie kopii zapasowych większej liczby ustawień konfiguracyjnych systemu DSM i dwunastu dodatkowych pakietów oprogramowania firmy Synology, chroniących łącznie 38 pakietów. Więcej informacji

Skup się na niezawodności i wydajności

Zacznij korzystać z DSM 7.0

Przeprowadź aktualizację do naszego całkowicie nowego systemu operacyjnego i odkryj świat nowych funkcji.1

Uwagi:

  1. Przed uaktualnieniem należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi wydania, aby uzyskać istotne informacje na temat wycofanych lub usuniętych funkcji oraz pakietów dodatków, a także wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.