Onze toewijding

Wij streven ernaar onze website voor iedereen toegankelijk te maken. Niet alleen volgen we de best pratices die zijn vastgesteld in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) van het World Wide Web Consortium, we streven er ook naar dat onze teksten informatief en accuraat zijn.

Toegankelijke website

We werken aan inclusiviteit door onze webpagina’s voor iedereen toegankelijk te maken, welk medium of welk apparaat er ook wordt gebruikt.

Zo is onze website gemakkelijk te doorzoeken en te lezen dankzij de mobiele versie van de site en de automatische tekstuitlijning, ongeacht de grootte van het gebruikte apparaat of de resolutiedichtheid.

Daarnaast testen we onze internetpagina’s regelmatig met gangbare toegankelijkheidssoftware. Zo maken we het gemakkelijker om de tekst met alternatieve middelen te doorzoeken en te lezen.

Duidelijke teksten

We proberen complexe technische details te vertalen naar begrijpelijke instructies. Onze teams zorgen ervoor dat specificaties duidelijk zijn genoteerd en beperkingen worden vermeld, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van onze producten.

Gelijke kansen

Synology is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen. We discrimineren niet op basis van ras, huidskleur, religie, nationale herkomst, geslacht, fysieke of mentale beperkingen of leeftijd in onze interacties met onze huidige of toekomstige werknemers of partners.

Naleving en feedback

Synology streeft naar naleving op A-niveau voor onze volledige website, zoals beschreven in de WCAG 2.1-richtlijnen. Suggesties voor verbetering zijn welkom.

Heeft u opmerkingen over de toegankelijkheid van de website? Contact opnemen