Active Backup for Office 365

Active Backup for Office 365

Met Active Backup for Office 365 kunnen bedrijven de bedrijfsgegevens in Office 365 beheren en beveiligen door deze gegevens centraal op één enkele Synology NAS op te slaan en zo te voorkomen dat deze per ongeluk verloren gaan en ze bovendien om wettelijke of aansprakelijkheidsredenen bewaren.

Uw verantwoordelijkheid

Het is een wijd verbreid misverstand dat van de in Office 365 opgeslagen gegevens back-ups worden gemaakt, maar Microsoft biedt uitsluitend de hardware en gerelateerde services.

Beveilig uw intellectuele eigendommen

Op het gebied van gegevensbeveiliging is het de verantwoordelijkheid van de bedrijven om hun kostbare gegevens te beheren en te beveiligen tegen menselijke fouten of cyberaanvallen.

Gegevens bewaren in verband met compliance en wettelijke voorschriften

Waar binnen een bedrijfstak voorschriften bestaan, staan organisaties voor uitdagingen over het bewaren van gegevens. Over de lange termijn zou de benodigde opslagruimte tot hoge kosten kunnen leiden.

Gegevensherstel optimaliseren

Omdat het in Office 365 veel tijd en moeite kan kosten om gegevens te herstellen, is het van groot belang dat het herstel efficiënter verloopt en minder verstoring voor de lopende werkzaamheden inhoudt.

Complete back-up voor Office 365 

Naast back-up voor OneDrive for Business, bevat deze beta-versie nu ook ondersteuning voor e-mail, contactpersonen en agenda's.

Beveiliging van gegevens op schijven

Gegevens op schijven en de metagegevens daarvan, zoals de laatste wijzigingstijd en de rechten tot delen, worden bij de back-up volledig ondersteund.

E-mails beveiligen

De in allerlei Office 365 postvakken opgeslagen gegevens, zoals persoonlijke en gedeelde postvakken, samen met de mappen, mappenstructuur en bijlagen, kunnen onderdeel van de back-up uitmaken.

Beveiliging van contactpersonen

De relaties met klanten en partners zijn van groot belang voor een bedrijf om succesvol te zijn. Door back-ups van de in Office 365 opgeslagen contactpersonen te maken, kan Active Backup for Office 365 bedrijven helpen de kans op het verloren gaan van deze activa te beperken.

Agenda's beveiligen

Gegevens worden vaak verwijderd waarna het bedrijf zich realiseert dat ze toch nog nodig waren geweest en daarom is het belangrijk nu al back-ups te maken van uw zakelijke gegevens uit de Office 365 agenda voor het geval u die ooit nodig zou kunnen hebben.

Slim herstel

Als het Active Backup for Office 365 Portal ingeschakeld is, kunnen zowel medewerkers als beheerders eenvoudig die gegevens lokaliseren die ze nodig hebben en deze vervolgens met luttele klikken herstellen en/of exporteren.

 • Gedetailleerd bestandsherstel 

  Herstel individuele bestanden met al hun metagegevens, e-mails, bijlagen, contact- of agendagegevens zonder de hele back-up te hoeven herstellen.

 • Zoeken op inhoud

  Door op inhoud te zoeken kunt u e-mails, bijlagen, contact- of agendagegevens direct op trefwoorden filteren zodat u niet grote hoeveelheden gegevens hoeft te doorzoeken.

 • Gegevens inzien

  Gebruikers kunnen de inhoud van een e-mail of detailgegevens van een contactpersoon inzien voordat deze hersteld wordt om er zeker van te zijn dat ze de juiste objecten herstellen.

 • Gegevens exporteren

  Gegevens uit e-mails, contactpersonen en agenda's kunnen worden geëxporteerd in respectievelijk de formaten eml, csv en isc, terwijl de gegevens over schijven en bijlagen bij e-mails in de Office bestandformaten worden geëxporteerd.

Uw NAS, uw beheer

Bedrijven kunnen continue back-up inschakelen om het risico op gegevensverlies te minimaliseren maar tegelijk flexibel alle back-upversies te behouden die binnen een bepaalde periode zijn gecreëerd.

Continue back-up 

Dankzij continue back-up kunnen bedrijven continu back-ups maken van de services van de gebruikers en zo het risico op gegevensverlies minimaliseren.

Flexibele bestandsversies 

Als er wijzigingen worden aangebracht, dan wordt een back-up gemaakt. Wanneer een bestand waarvan een reservekopie is gemaakt wordt bijgewerkt, wordt de vorige versie bewaard overeenkomstig de door u ingestelde bewaarperiode, zodat minimaal de vorige versie beschikbaar is voor herstel.

Vernieuwd beheer

Van hoeveel domeinen er ook een back-up moet worden gemaakt, beheerders kunnen de back-uptaken probleemloos vanuit één enkele interface bewaken en beheren.

 • Centraal dashboard

  IT-beheerders kunnen met het slimme en vernieuwde dashboard realtime en historische beveiliging van back-upservices, opslaggebruik en gegevensoverdracht bewaken.
 • Account Discovery

  Account Discovery kan per service worden ingeschakeld en detecteert dan gebruikers waarvoor Office 365 services zijn ingeschakeld waarna deze automatisch voor back-up worden geselecteerd. Beheerders besparen op deze manieren veel handwerk.

Opslagefficiëntie

De geavanceerde opslagtechnologieën van Synology maken het voor bedrijven mogelijk om de meeste gegevens te bewaren op zo weinig mogelijk opslagruimte.

 • Enkele versie

  Bijlagen bij e-mails en agenda's (die op Btrfs-volumes zijn opgeslagen) en OneDrive bestanden die identieke inhoud hebben, worden slechts één keer op de Synology NAS opgeslagen om opslagruimte te beperken.
 • Ontdubbeling op blokniveau

  Bestanden die in Btrfs-volumes op NAS-systemen van Synology zijn opgeslagen, kunnen worden ontdubbeld met vorige versies zodat er minimale opslagruimte nodig is.

Active Backup for Office 365 licentie

Ondersteuning voor OneDrive for Business is gratis, maar voor geavanceerde functies als e-mail, contactpersonen en agenda's moet per gebruiker een licentie worden aangeschaft als de periode van beta-testen eenmaal voorbij is. Tijdens het beta-testen is geen licentie nodig en de software beschikt over de volledige functionaliteit.