CMS

Synology Centralized Management System (CMS) giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả, triển khai linh hoạt, ghi hình liên tục và kiểm soát chủ động, được thiết kế để triển khai hệ thống giám sát giữa nhiều chi nhánh với tối đa 5000 camera và 300 thiết bị NAS.

Learn more for how to select a Synology product as the host server

Mô hình triển khai trực quan

Mô hình triển khai trực quan

Quá trình cài đặt cấu hình trực quan cho phép bạn liên kết các server ghi hình với server chính thông qua HTTP và HTTPS mà không cần phải có kiến ​​thức về networking. Rất dễ dàng để quản lý các chi nhánh bất cứ ở đâu.

Quản lý hiệu quả hơn

Quản lý tất cả các server ghi hình trong khi truy cập cảnh quay và bản ghi trực tiếp trên một cổng web duy nhất.

Cổng web duy nhất

Quản lý toàn bộ server ghi hình, đồng thời truy cập các chế độ xem và ghi hình trực tiếp, triển khai hàng loạt camera IP và quản lý các bản phân tích video deep learing từ một cổng web duy nhất.

Vận hành hàng loạt

Cài đặt và thiết lập cấu hình hàng trăm camera chỉ trong một bước với các tính năng quản lý hàng loạt mạnh mẽ.

Cổng web duy nhất
Vận hành hàng loạt

Cập nhật từ xa thông qua CMS

Cập nhật mô hình triển khai của bạn bằng cách gửi các bản cập nhật hệ thống thông qua Centralized Management System (CMS), tới cả server trực tuyến và ngoại tuyến.

Giải pháp chịu lỗi N+M đáng tin cậy và hiệu quả

Giải pháp chịu lỗi N+M đáng tin cậy và hiệu quả

Giải pháp chịu lỗi cho phép chuyển đổi dịch vụ tự động hoặc thủ công sang hệ thống dự phòng trong các tình huống bất ngờ, giảm nguy cơ mất dữ liệu hoặc các thiệt hại khác có thể xảy ra khi server ngừng hoạt động. Với kiến ​​trúc N+M, các server dự phòng có thể được ghép nối với nhiều server ghi hình, hoặc một server ghi hình được ghép nối với nhiều server dự phòng. Xem sách trắng để biết thêm chi tiết kỹ thuật về Chuyển đổi dự phòng