Systém Synology mi zabezpečuje moderný prístup k potrebným údajom za dodržania zásad bezpečnosti a ochrany citlivých údajov. Systém je zároveň užívateľsky veľmi príjemný a je vidno, že sleduje moderné trendy v oblasti technológii a prístupu k dátam. JUDr. Martin Selecký, notár

Firma

 Už od roku 1993 sme notárske spoločenstvo spájajúce 2 notárske úrady, spolu 8 spolupracovníkov. Poskytovanie notárskej a inej činnosti prevádzujeme v súlade s Notárskym poriadkom. Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín. Je aktívny najmä v oblasti občianskeho a obchodného práva, koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu stanovuje Notársky poriadok.

Výzva

Nad Synology sme začali premýšľať, nakoľko bolo potrebné zabezpečiť spoľahlivé sekundárne riešenie na zálohu dokumentov a prístup k dátam, za dodržania zásad bezpečnosti a ochrany citlivých údajov. Systém funguje ako doplnok k Centrálnemu informačnému systému poskytovaného Notárskou komorou SR (CIS). Drvivá väčšina dát súvisiaca s notárskou činnosťou ide práve do systému CIS. Nie na všetko sa však systém CIS dá použiť. Systém Synology zlúži ako doplnok na zálohu počítačov jednotlivých zamestnancov a na uloženie dát, ktoré sa do CIS neukladajú, mimo iné rôzne dokumenty spojené s chodom kancelárie a pod.

Veľkou výhodou je práve bezpečnosť celého systému, flexibilita nastavenia, vlastníctvo a prístup k údajom, ktoré do systému ukladám. Synology sa bude využívať aj na skenovanie rôznych papierových dokumentov, ktoré sa neskenujú do CIS.

Prečo sme sa rozhodli práve pre Synology?

Bolo potrebné modernizovať hardvér a zjednodušiť zdieľaný prístup k dokumentom pre viacero osôb. Ako bonus možno hodnotiť programové vybavenie zariadenia Synology, obzvlášt program na poznámky, kalendár alebo carddav server. Poznámky sa využívajú štandardne na zápis poznámok po stretnutí s klientom alebo rôzne iné poznámky súvisiace s prácou, prípadne na zadávanie úloh a kontrolu ich plnenia. Kalendár sa používa na plánovanie jednotlivých schôdzok, pojednávaní, podpisovania dokumentov, právnych porád a pod.

V našich očiach je Synology spoľahlivé a bezpečné riešenie uloženia dokumentov, s ovládaním aby to zvládol aj technicky menej nadaný používateľ.

Řešení

Riešením pre naše potreby bolo Synology. Aktívne sme hľadali obdobné riešenie a prechádzali sme si recenzie na výrobok na internete. Zariadenia Synology boli opakovane vyzdvihované pre ich spoľahlivosť, flexibilitu a užívateľskú jednoduchosť. Predtým sa využívali sieťovo vyzdieľané priečinky v systéme Windows, čo nepredstavovalo ideálne riešenie.

Z aplikácií a funkcií Synology využívame najmä File Station, VPN server, Note Station.

Výhody

Systém Synology mi zabezpečuje moderný prístup k potrebným údajom za dodržania zásad bezpečnosti a ochrany citlivých údajov. Systém je zároveň užívateľsky veľmi príjemný a je vidno, že sleduje moderné trendy v oblasti technológii a prístupu k dátam.

Doporučený model

  • DS216play

Doporučené funkce

  • rýchla dostupnosť údajov
  • bezpečnosť, vlastníctvo a ochrana údajov
  • prívetivé užívateľské rozhranie
Nemůžete si vybrat výrobek? Promluvte si s odborníky na prodej o svých obchodních potřebách