Značky - Synology Logo

Průvodce logem Synology

Společnost Synology Inc. je známá jako výrobce dostupných a snadno použitelných systémů pro domácnosti i firmy, které usnadňují ukládání a sdílení dat. Logo „Synology“ je důležitým vizuálním nástrojem, který zákazníkům usnadňuje identifikaci produktů Synology a kompatibility s produkty třetích stran. Tento Průvodce logem Synology vám pomůže pochopit, jak logo „Synology“ správně používat.

Požadavky na využití loga „Synology“ třetími stranami

Logo „Synology“ lze použít pouze pro účely marketingu a propagace produktů společnosti Synology nebo k znázornění optimalizace pro práci s produkty Synology či kompatibility s nimi za předpokladu dodržení požadavků stanovených v tomto Průvodci. Uvědomte si, že jakékoli použití loga „Synology“, které není v souladu s tímto Průvodcem, bude pravděpodobně vyhodnoceno jako neoprávněné použití ochranné známky.

Logo „Synology“ lze použít pro výše uvedené účely a za předpokladu dodržení podmínek v tomto Průvodci v marketingových materiálech, na webových stránkách apod., k propagaci či inzerci produktů nebo příslušenství, které jsou optimalizovány pro práci s produkty, technologiemi nebo službami Synology nebo jsou s nimi kompatibilní.

Podmínky použití

Používáním loga „Synology“ souhlasíte s Podmínkami použití společnosti Synology, které jsou obsaženy v tomto Průvodci logem Synology, a všemi pravidly i postupy společnosti Synology, které mohou být čas od času měněny. Rovněž uznáváte, že společnost Synology je jediným vlastníkem loga „Synology“ a ochranných známek Synology, zavazujete se nenarušit ani nezneužít práva společnosti Synology k nim a uznáváte, že jakákoli hodnota vzniklá z jejich užívání náleží pouze společnosti Synology. Společnost Synology může kdykoli provést kontrolu jakýchkoli materiálů nesoucích logo „Synology“ a vyhrazuje si právo kdykoli a jakkoli pravidla pro užívání změnit.

Tento průvodce nezajišťuje mimo loga „Synology“ žádnou licenci k používání jiných ochranných známek Synology, obchodních jmen, značek či log. Jakékoli jejich využití či využití loga „Synology“ nad rámec tohoto Průvodce vyžaduje písemné svolení od společnosti Synology předem.

Logo Synology

Logo „Synology“ sestává ze slova Synology, jak je zobrazeno níže.

Logo Synology

Obrázek 1: Oficiální logo Synology.

Prázdná oblast

Logo „Synology“ musí být zarámováno dostatečně velkou prázdnou oblastí, která jej zvýrazní a oddělí od textu, obrázků i ostatních konstrukčních prvků. Velikost prázdné oblasti musí odpovídat písmenu „S“ v logu.

Prázdná oblast

Obrázek 2: Logo Synology musí být ohraničeno patřičně velkou prázdnou oblastí.

Varianty loga

Ideální podoba loga „Synology“ obsahuje kombinaci šedého a černého textu, jak je znázorněno níže. Tato verze loga Synology musí být použita vždy, když je to možné. Nicméně při umístění loga na různě barevném pozadí můžete zvážit použití pouze šedé, pouze černé nebo pouze bílé varianty níže, abyste zvýšili kontrast a zřetelnost.

Obrázek 3: Pro zachování výraznosti použijte některou z výše uvedených barevných variant.

V propagačních materiálech třetích stran

Logo Synology se nesmí používat způsobem, který vyjadřuje nebo z něhož by mohlo vyplývat sponzorství, schválení či přijetí značky nebo produktu třetích stran společností Synology.

V propagačních materiálech třetích stran

Obrázek 4: Logo Synology se nesmí používat způsobem, z něhož by mohlo vyplývat schválení značky nebo produktu třetích stran společností Synology.

Zachování konzistentního vzhledu

Neměňte ani nezmenšujte logo „Synology“ úpravou jeho neprůhlednosti; otáčením nebo překlopením; oddělením jeho prvků; přidáním okrajů nebo jiným způsobem; přidáním textu nebo značek; nebo jinou úpravou.

Zachování konzistentního vzhledu

Obrázek 5: Zachovávejte konzistentní vzhled a logo Synology neupravujte.

Přiznání zásluh

Při použití loga „Synology“ vždy zobrazte toto prohlášení: „Logo ‚Synology’ je ochrannou známkou společnosti Synology, Inc. registrovanou v Čínské republice (Tchaj-wan) a v jiných zemích.“

Vyjadřování o Synology

Na svých webových stránkách nebo v rámci marketingové komunikace může vyvstat potřeba zmínit se o společnosti Synology a jejích produktech. V takovém případě postupujte podle níže uvedených pokynů.

Dodržujte:

  • Psaní velkého „S“ ve slově „Synology“.
  • Psaní velkých „D“ a „S“ ve slově „DiskStation“ a velkých „R“ a „S“ ve slově „RackStation“.
  • Názvy „DiskStation“ a „RackStation“ pište jako jedno slovo.
  • Víceslovné názvy přídavných balíčků Synology oddělujte a pište s velkými písmeny. Například „Photo Station“, „Audio Station“, „Surveillance Station“.
  • Víceslovné názvy mobilních aplikací oddělujte a druhé slovo názvu pište s malým písmenem. Například „DS audio“, „DS video“, „DS photo“.
  • Při jakémkoli odkazování na naše produkty používejte výraz „Synology NAS“ nebo „Synology NAS servery“

Vyvarujte se:

  • Napsat cokoliv hanlivého o společnosti Synology nebo jejích produktech.
  • Používat množné číslo označení Synology NAS – „Synology NASy“. Místo toho raději používejte „Servery Synology NAS“ nebo „Zařízení Synology NAS“.

___
Pro podrobnější údaje o využití loga „Synology“ kontaktujte marketing@synology.com.